Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal acosta la cultura emprenedora a dues escoles de l’Anoia

26 de gener de 2017

El programa de la Diputació de Barcelona compta amb la col·laboració d'Òdena i Calaf

El Consell Comarcal de l'Anoia participa aquest curs escolar 2016-2017 en el Programa Cultura Emprenedora a l'Escola, acostant-lo a les escoles Castell d'Òdena i Alta Segarra, de Calaf. L'objectiu és fomentar la cultura emprenedora entre els alumnes de 5è de primària per desenvolupar valors, hàbits i habilitats que capacitin les persones per impulsar projectes professionals i vitals.

En el marc del programa els alumnes, amb l’acompanyament dels seus tutors creen, gestionen i tanquen una cooperativa. Això comporta diverses tasques com la constitució, l’elecció del producte, la producció, la imatge corporativa, venda del producte en un mercat i donació d’una part dels beneficis a un projecte social elegit pels membres de la cooperativa. A cadascuna de les dues escoles de l'Anoia hi ha dues classes de 5è, de manera que cada centre crea dues cooperatives.

El programa vincula els centres educatius amb el territori i els sistemes productius, i reforça l’adquisició de capacitats clau per tal que serveixin a les persones al llarg de la seva vida, en el seu desenvolupament personal i professional. S'aposta pel cooperativisme com a filosofia empresarial, per ser un model de gestió democràtica i en el qual la responsabilitat social és un criteri rector de l'activitat econòmica.

Aquest programa és promogut per la Diputació de Barcelona, liderat pel Consell Comarcal de l’Anoia (programa transversal entre el Departament d’Educació i el de Promoció Econòmica) i amb la col·laboració dels tècnics municipals de Promoció Econòmica i d’Educació dels ajuntaments d’Òdena i del de Calaf, i s'ha pogut dur a terme gràcies a la participació i implicació de les escoles Castell d'Òdena i Alta Segarra.

Last modified: 5 de febrer de 2018