Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal aposta pel lloguer social per ajudar les persones amb més dificultats a accedir a l’habitatge

6 de juny de 2012

La Generalitat i el Consell renoven el conveni per a la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social, que ofereix pisos a un preu inferior al del mercat lliure; el Consell fa de mediador entre els propietaris i els llogaters.

Aquest servei ja ha formalitzat 101 contractes des que el 2008 va obrir com a Borsa Jove i el 2010 es va estendre a la resta de col·lectius com a borsa de lloguer social.

El Consell Comarcal de l’Anoia i la Generalitat de Catalunya han renovat el conveni per a continuar oferint la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social.
Aquest servei, que va entrar en funcionament el juliol de 2008 com a Borsa Jove d’Habitatge atenent als joves anoiencs i a partir del novembre del 2010 per a la resta de col·lectius com a Borsa per al lloguer social, ofereix pisos de lloguer a preus inferiors als del mercat lliure, facilitant així l’accés a l’habitatge als col·lectius amb més dificultats, com ara les persones amb menors ingressos i els joves. A la vegada permet reduir el nombre de pisos buits que hi ha a la comarca.
El Consell Comarcal fa de mediador entre els propietaris i els llogaters d’habitatges, oferint-los a tots dos importants garanties i establint entre ells una relació de confiança.
Des que es va ampliar la capacitat de la Borsa al 2010, la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social ha formalitzat 32 contractes de lloguer: 2 en els dos mesos que va estar operativa el 2010, 18 durant l’any 2011, i 12 en els cinc primers mesos d’aquest 2012.
A aquests 32 contractes s’hi sumen els 69 que des de juliol de 2008 ha formalitzat la Borsa Jove d’Habitatge del Consell més els 39 contractes de seguiment que van traspassar des de la Borsa Jove d’Habitatge d’Esparreguera per gestionar-ho des de l’Anoia. La Borsa Jove d’Habitatge de l’Anoia també ha estat l’encarregada de tramitar els ajuts de lloguer pels joves, com ha estat el cas de la Renda Bàsica d’Emancipació, de la que s’han beneficiat aproximadament més de 100 joves anoiencs i de les que encara s’ha d’anar fent el seguiment.
Des del 2010 amb la creació de l’Oficina Local de l’Habitatge i la dotació del servei de la Borsa per a tots els col·lectius, s’atenen i gestiones totes les consultes i sol·licituds. Així es van atendre durant l’any 2011 més de 3.000 consultes relacionades amb el lloguer d’habitatges, tant presencialment com per via telefònica i correu electrònic.
D’acord amb el nou conveni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat atorgarà al Consell Comarcal un màxim de 27.450 euros -en funció del volum d’activitat- per al funcionament de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social durant aquest any 2012.

Un servei gratuït i amb avantatges per a ambdues parts
La Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social és un servei gratuït de l’Oficina Local de l’Habitatge del Departament d’Obres i Serveis del Consell. Ofereix assessorament tant als propietaris d’habitatges com als llogaters, a més de la formalització del contracte i la seva tramitació.
Els llogaters es beneficien d’un preu inferior al del mercat lliure, poden accedir a un habitatge que compleix les condicions d’habitabilitat amb tota garantia, i només han de dipositar les fiances que són estrictament obligatòries.
Els propietaris veuen compensada la rebaixa en el preu del lloguer amb diversos avantatges, com ara la garantia de cobrament del lloguer, la selecció dels futurs llogaters, una assegurança multirisc totalment gratuïta i una altra assegurança, també gratuïta, per a garantir la defensa jurídica i de caució. Ambdues parts s’estalvien les comissions.

L’Oficina Local de l’Habitatge
El Consell Comarcal i la Generalitat també han renovat el conveni relatiu a l’Oficina Local de l’Habitatge. L’administració catalana aportarà un màxim de 59.255 euros, segons l’activitat, per a aquest servei que ofereix informació i assessorament als ciutadans de la comarca sobre tot tipus de matèries relacionades amb l’habitatge.
A més del lloguer social, l’Oficina Local de l’Habitatge té encarregades altres funcions. Així, per exemple, presta assessorament tècnic per a les obres de rehabilitació tant d’habitatges com d’edificis residencials, i en fa les corresponents inspeccions tècniques abans, durant i després dels treballs. Els responsables de l’oficina proporcionen informació i assessorament sobre les subvencions de la Generalitat per a la rehabilitació d’habitatges quan el Govern obre convocatòries.
L’oficina també tramita les cèdules d’habitabilitat tant de primera ocupació (habitatges nous) com de canvi d’ocupació (habitatges usats). Durant el 2011 va tramitar 300 sol·licituds de cèdules de primera ocupació i 400 de canvi d’ocupació.
Pel que fa a l’habitatge de protecció oficial, el Consell Comarcal ofereix assessorament a propietaris d’habitatges i d’edificis residencials, tramita els expedients i en fa el seguiment. A més, gestiona les sol·licituds per a l’accés al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial (un total de 98 l’any 2011).
Finalment, l’Oficina Local d’Habitatge també gestiona les sol·licituds dels programes d’ajuts per al lloguer o la hipoteca en cas que hi hagi convocatòria de la Generalitat.

Last modified: 5 de febrer de 2018