Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal aprova implantar el servei de recollida porta a porta a 16 municipis de l’Anoia

28 de juny de 2017

L'ens també convoca el concurs per a l'adjudicació del contracte de prestació d'aquest servei a aquests municipis

El ple del Consell Comarcal de l'Anoia ha aprovat la prestació del servei de recollida de residus municipals a 16 municipis de la comarca de l'Anoia. L'ens comarcal convoca simultàniament el concurs per a l'adjudicació del contracte de prestació de servei de recollida de residus municipals per a aquests municipis mitjançant procediment obert, amb caràcter ordinari i amb submissió al plec de clàusules administratives generals i al plec de clàusules tècniques.

Les empreses que s'encarreguin d'aquest servei hauran de fer la recollida de residus domiciliaris i residus comercials i d'equipaments porta a porta en nuclis urbans i urbanitzacions per la fracció orgànica, els envasos lleugers, el paper i el cartró, el vidre i la fracció resta. També hauran de fer la recollida dels contenidors de les cinc fraccions de les àrres d'aportació tancades amb control d’accés pel municipis de menys de 500 habitants i per les zones amb habitatges aïllats dels municipis amb recollida porta a porta, de les minideixalleries i servei de deixalleria mòbil, recollida de residus voluminosos, de mercats setmanals, d’actes i esdeveniments, repassos i transport i descàrrega de residus a plantes de tractament i gestors autoritzats.

El sistema de recollida porta a porta té com a objectiu principal assolir elevats índex de recollida selectiva i millorar la qualitat de totes les fraccions. Amb aquest objectiu l’empresa adjudicatària, amb coordinació amb l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l’Anoia, es dotarà i executarà totes les actuacions i inversions necessàries perquè la recollida porta porta superi el 70% en pes de recollida selectiva global. En previsió dels augments ja previstos en un futur immediat, dels costos d’eliminació i tractament del rebuig, (segons les normatives Europees i de la Generalitat), el nou sistema està posicionat per mantenir els costos finals com a mínim en uns nivells similars als actuals.

L'Anoia parteix d'un índex de reciclatge del 19%, difícilment millorable amb el sistema actual. El porta a porta és l'únic model que pot garantir un canvi de tendència en el reciclatge que permet a mig-llarg termini ser eficients en la gestió dels residus.

El servei porta a porta s'oferirà al Bruc, Castellolí, la Pobla de Claramunt, Carme, Capellades, la Torre de Claramunt, Sant Martí de Tous, Jorba, Copons i Orpí, el d’Àrees tancades com a sistema exclusiu,Bellprat, Santa Maria de Miralles, Argençola, Montmaneu, Rubió i Veciana.

Last modified: 5 de febrer de 2018