Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal aprova les ordenances fiscals del 2017

2 de novembre de 2017

El Ple del Consell Comarcal de l’Anoia, en la sessió del 24 d’octubre, va aprovar les ordenances fiscals per a l’any 2018. Les taxes modificades afecten directament als ajuntaments pels serveis d’expedició d’alguns documents administratius i per l’ús de la planta de compostatge. Una altre de les taxes modificades és la de correspon a la prestació del servei integral i control d’activitats de l’administració comarcal que afecta a les empreses.

Aquests reajustament s’han fet per millorar el finançament, ordenar les taxes i clarificar la seva gestió i incorporar nous preus d’activitats que es presten. A més, algunes de les taxes s’ha aplicat un increment general del 2% però hi ha algunes, que al tenir poca incidència no s’han modificat. De les 7 que tenim vigents, s’han modificat tarifes a 3.

Segons l’equip de govern “hem de tenir present que el Consell no disposa de recursos generalistes i hem de traslladar en la mida del possible el cost de l’activitat al preu que es cobra.”. El conseller d’hisenda Jaume Riba, argumentava que “s’ha intentat que els increments no fossin molt elevats i el criteri general ha estat que tot quedés amb una cobertura del 95%”.

Per evitar ambigüitats s’han modificat els redactats de les taxes sobre la prestació del servei d’intervenció integral i control d’activitats de l’administració comarcal i el redactat de la taxa per la prestació de serveis d’ensenyament en l’Escola de Dansa del Consell Comarcal.

Last modified: 5 de febrer de 2018