Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal aprova per unanimitat sancionar la Hispano Igualadina per infraccions greus en netedat i per deficiències tècniques

26 d'octubre de 2016

La concessionària del servei de transport adaptat al·lega indefinició dels fets imputats i manca de prova.
El ple del Consell Comarcal de l'Anoia ha aprovat per unanimitat imposar dues sancions de 600€ a la concessionària del servei de transport adaptat Hispano Igualadina SL com a responsable de dues infraccions de caràcter greu. El Departament de Serveis Socials del Consell va informar el març de 2016 sobre irregularitats en la prestació del servei per part de la concessionària, arran de les queixes efectuades pels representants legals dels usuaris. Les deficiències constatades en el plec de càrrec van ser deficiències tècniques en el sistema d’aire condicionat/calefacció i en la netedat i conservació dels vehicles.

La Hispano Igualadina va al·legar “indefinició dels fets imputats, quant a la concreció de dades”, i “manca de prova, quant a la no presència d'inspectors que verifiquin els fets imputats”. Respecte de la indefinició del fets el Consell Comarcal argumenta que l'informe d'obertura de l'expedient assenyala amb precisió els dies concrets de les incidències, i pel que fa a la manca de prova, considera que hauria de ser suficient el criteri dels usuaris transportats i dels seus tutors i també afegeix que els fets han estat contrastats per la direcció del servei.

Respecte a l'avaria del sistema de calefacció, el Consell conclou que no és un fet aïllat i que per aquest mateix motiu la concessionària ja va rebre una sanció el 2013. Tampoc considera de rebut l'al·legació que el vehicle vingui fred de cotxeres i que no hi hagi temps d’escalfar-lo, perquè un vehicle, en condicions normals, hauria d’estar degudament climatitzat en 15 minuts. El sistema d'àudio és un dels preceptes indispensables de la contracta que tampoc es compleix.

Pel que fa a la neteja del vehicle, el Consell Comarcal de l'Anoia no considera que si aquesta es fa cada dia d'11.45 a 13.15 h, com manifesta la concessionària, a les 7.45 h del matí es pugui trobar en les condicions de netedat prescrites al plec de clàusules, a causa del transcurs del temps i de l'ús dels usuaris precedents. També demana l'ajustament immediat del tancament de portes, que és defectuós i provoca molèsties als usuaris.

D'altra banda no considera aïllades les incidències que van provocar la substitució del vehicle de forma recurrent del 19 al 21 de febrer, del 14 al 18 de març i del 21 al 23 de març.

Per aquests motius el ple del Consell va aprovar amb data 5 d'octubre sancionar i donar trasllat de la resolució a la concessionària Hispano Igualadina amb indicació dels terminis de pagament i recursos que hi pot interposar.

Last modified: 5 de febrer de 2018