Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal aprova una moció en defensa dels afectats per les participacions preferents

6 de juliol de 2012

El ple del Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar, a proposta del grup comarcal del Partit Popular, una moció en defensa de les persones que han resultat afectades per la contractació de participacions preferents emeses per diverses entitats financeres. El text, que va ser consensuat amb la resta de partits, es va aprovar per unanimitat.

La moció denuncia que “milers de ciutadans estan vivint un drama social” provocat per aquelles entitats financeres que van comercialitzar aquest producte “complex i de risc elevat” a “persones que no tenien el perfil per a contractar-lo” o que “no van rebre la informació necessària”. I afegeix que molts d’aquests ciutadans han vist com “els seus estalvis havien perdut entre un 20 i un 30 per cent, i en alguns casos fins i tot un 60%”. Es calcula que hi ha 300.000 persones a Catalunya afectades per la contractació de participacions preferents, i 1.000.000 en el conjunt de l’Estat.

La moció responsabilitza d’aquesta situació “a les entitats financeres que van comercialitzar aquests productes financers en les condicions que ho van fer”, i apel·la a la seva “responsabilitat social perquè donin una solució als clients”. També reprova el Banc d’Espanya i la Comissió Nacional de Mercats de Valors, “per haver omès el seu deure de supervisió i control”.

El text reclama a la Generalitat que faci les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè insti el Banc d’Espanya a actuar “perquè es faci efectiva la devolució del capital inicial a les persones que van subscriure participacions preferents en plena vigència de la normativa europea MiFID i que han presentat un perfil inversor de desconeixement dels productes financers i de baixa tolerància al risc”.

També insta la Generalitat i l’Agència Catalana del Consum a mediar amb les entitats financeres catalanes “per assegurar un compromís de liquiditat per part d’aquestes entitats per  cobrir les necessitats financeres immediates, tant objectives com subjectives, dels consumidors que han contractat participacions preferents”, i “per sol·licitar als consells d’administració i assemblees generals de les entitats el reemborsament immediat del 100% del capital invertit en participacions preferents als consumidors amb un perfil de risc conservador que buscaven una inversió a termini fix amb capital garantit i que ja hagin sol·licitat el reemborsament (venda al 100% en el mercat secundari) o les necessitats dels quals no hagin estat satisfetes amb ofertes de bescanvi”.

D’altra banda, la moció reclama a la Generalitat que “obri expedient a totes les entitats financeres catalanes que han comercialitzat participacions preferents a inversors individuals”, i l’insta “si s’escau, a sancionar-les en cas de vulneració de la legislació”.

També li sol·licita que faci “les gestions pertinents davant del Govern de l’Estat perquè coordini amb la Comissió Nacional de Mercats de Valors la revisió general dels tests de conveniència” per “verificar que el contracte de subscripció de participacions preferents, o de qualsevol altre producte financer de risc, s’ajusti al perfil de risc del contractant”.

A més, sol·licita al Govern català que “faci públic un cens autonòmic d’inversors individuals afectats”, que doni suport a les associacions que defensen els afectats “en les actuacions d’informació, orientació i denúncia” i que posi a disposició de les persones afectades els serveis de l’Agència Catalana de Consum.

Last modified: 5 de febrer de 2018