Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal aprova una moció sobre el transport escolar no obligatori

7 de juliol de 2016

Es vol garantir als usuaris subjectes a aquests casos la igualtat d’oportunitats respecte als que tenen el transport gratuït. L’ens comarcal reconeix la singularitat d’Òdena, la Torre de Claramunt, Cabrera d’Anoia, Masquefa i Piera.

El ple del Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar una moció sobre el transport escolar no obligatori on reconeix la singularitat i característiques especials d’algunes localitats del seu àmbit, amb l’objectiu de crear una cohesió social entre els municipis de transport obligatori i els de no obligatori.

Concretament, el Consell reconeix la singularitat d’Òdena (barri de Sant Pere), la Torre de Claramunt (Vilanova d’Espoia i Pinedes de l’Armengol), Cabrera d’Anoia (El Castell i Can Ros), Masquefa (Can Quisero, El Maset i Can Parellada) i Piera (El Portell, Can Canals, Can Cairot, Can Bonastre, Vallbonica, Can Mussarro, Can Mas, Can Bou, Can Claramunt, La Grua, Sant jordi, La Fortesa, Sant Jaume Sesoliveres, El Badorc, Can Mata, El Raval, Carretera del Bedorc, Ca n’Aguilera, Bosc de l’Aliga i Can Martí).

El Consell ha presentat aquesta moció a l’empara del reconeixement que va fer el Parlament de Catalunya de la singularitat de Piera, degut a que alguns nuclis del municipi estan a fins a 10 quilòmetres del centre escolar més proper. Des del Consell volen que els alumnes de la comarca amb transport escolar no obligatori, que estan amb les mateixes condicions que el nucli de Piera, puguin tenir les mateixes oportunitats d’accés a les escoles.

La llei 12/2009 d’Educació estableix que les administracions públiques, a fi de facilitar l’accés en condicions d’equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris, han d’oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals. La mateixa llei també estableix que els consells comarcals poden assumir les competències en matèria de transport i altres serveis escolars, com passa a la comarca de l’Anoia.

En el cas del desplaçament dins del mateix municipi, el transport escolar no és obligatori ara mateix i el departament estableix una aportació diària obligatòria de l’alumne. Amb l’aprovació d’aquesta moció, el Consell vol garantir a les famílies amb transport no obligatori de la comarca que tinguin les mateixes oportunitats que les famílies que tenen la gratuïtat del servei, com les que van a les escoles de Barcelona que poden utilitzar la T-12 i van amb el transport gratuïtament fins als 14 anys.

Last modified: 5 de febrer de 2018