Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal atorga 108 beques menjador més, i amplia els ajuts de les 464 ja concedides. La mesura ha estat possible per la dotació extraordinària de 97.564,36 que ha fet el Departament d’Ensenyament

12 de febrer de 2014

El Consell Comarcal de l’Anoia ha pogut concedir noves beques menjador a 108 alumnes de la comarca, els quals des del 3 de febrer reben un ajut individual de 5 euros diaris. Amb aquesta mesura s’aconsegueix atendre les demandes de totes les famílies amb dret a beca que les havien sol·licitat, les qual compleixen els requisits socioeconòmics fixats per a l’obtenció d’aquests ajuts en les bases aprovades pel Ple del mateix Consell.

L’ampliació del nombre de beques menjador per a aquest curs 2013/2014 ha estat possible per la dotació extraordinària de 97.564,36 euros que ha fet el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, després de les demandes efectuades en aquest sentit pel mateix Consell.

Paral·lelament, amb aquesta aportació extraordinària, el Consell també ha pogut incrementar els imports dels 464 ajuts individuals de menjador que ja s’havien concedit a l’inici del curs escolar: les 120 beques de 3,5 euros diaris s’han ampliat a 5 euros diaris, i els 344 ajuts de 5 euros s’incrementen fins al 6,10. La quantia de l’ajut s’estableix en funció de les condicions socioeconòmiques de les famílies sol·licitants.

Amb l’ampliació, ara són 572 els alumnes de la comarca que reben ajuts individuals de menjador aquest curs 2013/2014. La partida destinada a aquestes beques s’incrementa, amb l’aportació extraordinària d’Ensenyament, fins als 467.684,36 euros.

Last modified: 5 de febrer de 2018