Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal celebra el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors amb xifres reveladores de l’Oficina del Consumidor

14 de març de 2024

Coincidint amb el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, el 15 de març, el Consell Comarcal de l'Anoia ha destacat el treball que porta a terme l'Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC). Les dades del 2023 revelen un compromís ferm en l'acompanyament i l'assessorament als consumidors, consolidant-se com una referència indispensable en la defensa dels drets dels ciutadans.

Durant l'any passat, l'OCIC s’han fet un total de 3.385 atencions, incloent a la ciutadania i les empreses locals. Entre aquestes, destaquen les 1.854 consultes, les 1141reclamacions rebudes i gestionades, així com les 370 mediacions realitzades, de les quals 185 van arribar a un acord satisfactori gràcies a la intervenció de l'oficina.

És notable l'èxit en la resolució d'expedients a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, amb un total de 20 casos tramitats amb eficàcia durant el 2023. Això evidencia la confiança dels consumidors en aquest recurs com a via efectiva per a la solució de conflictes.

Pel que fa als sector, el de subministrament elèctric, representa el 26% de les reclamacions gestionades. Seguidament, les telecomunicacions i el sector financer, amb el 12% de les queixes cadascun.

L'OCIC no només actua com a suport per als consumidors, sinó també com a agent de formació i prevenció. A través de diferents activitats, com xerrades, seminaris i cursos, es promou un consum responsable i s'educa a la ciutadania en la defensa dels seus drets i en la comprensió dels seus deures com a consumidors.

El Consell Comarcal de l'Anoia reitera el seu compromís amb la defensa dels drets dels consumidors i reconeix la imprescindible labor de l'OCIC en la consecució d'aquest objectiu. Així ho ha explicat, Jordi Servitje, conseller de Consum del CCA “Amb la col·laboració ciutadana i el suport continuat, seguim treballant per a un mercat més transparent, equitatiu i respectuós amb els drets dels consumidors”.

Contacte amb l’OCIC

L’OCIC del Comarcal de l’Anoia, és un recurs totalment gratuït que facilita informació i assessora, prèvia cita concertada, donant suport també en el tràmit de queixes, reclamacions o denúncies. L’oficina també informa i assessora les empreses i realitza activitats de formació en matèria de consum a empreses i escoles. S’hi pot contactar i demanar cita trucant al telèfon 93 805 15 85.

Last modified: 14 de març de 2024