Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal convertirà Anoia Turisme en un ens per promoure la comarca amb els municipis i els agents del sector

5 de novembre de 2019

Es vol crear, alhora, un punt de trobada de tots els agents vinculats a aquest àmbit, públics o privats, i una eina eficaç que permeti impulsar el turisme com un sector cabdal per al creixement econòmic del territori

El Consell Comarcal de l’Anoia va celebrar el passat dimarts, 29 d’octubre, una trobada informativa amb alcaldes i regidors del territori per presentar-los la proposta de creació de l’ens Anoia Turisme i convidar a l’adhesió els seus respectius municipis. Fins ara, Anoia Turisme era utilitzat com a marca de promoció de la comarca. El govern del Consell ara proposa evolucionar-la i que sigui un organisme supramunicipal per coordinar totes les polítiques d’aquest àmbit i tenir un major retorn en la creació d’activitat econòmica lligada a aquest sector.

El Consell proposa abordar el turisme des d’una perspectiva supramunicipal, treballant amb tots els ajuntaments i implicant, a més, els agents econòmics privats vinculats al sector. Per això, es vol constituir un espai de debat per als agents turístics, que permeti unificar idees i esforços, facilitar la coordinació i vinculació de tots els implicats i decidir les línies estratègiques a seguir en aquest camp, definint els projectes que calgui executar per a aconseguir-les.

El conseller de Turisme, Daniel Gutiérrez, remarca que “el nou ens ha d’esdevenir un espai de concertació que unifiqui els esforços, coordini l’estratègia i prengui decisions, tot englobant la diversitat territorial i d’agents turístics existents. És una aposta decidida del govern del Consell pel turisme com a factor de desenvolupament sostenible per la comarca. Esdevé un avanç en política turística per decidir i planificar conjuntament, millorar els serveis als municipis, augmentar la promoció del territori i cercar vies de finançament alternatives pels projectes de l’Anoia. Anoia Turisme significa un important pas endavant, i agraïm la predisposició de tots els municipis per treballar plegats i unificar esforços”.

Objectius de l’ens Anoia Turisme

En aquesta línia, la iniciativa té com a principals objectius destacar l’Anoia com una destinació turística; augmentar la participació dels ajuntaments i del sector privat en la direcció, disseny i aplicació de la política turística del territori; augmentar l’impacte econòmic del sector del turisme promovent, dissenyant i dinamitzant projectes i nous productes turístics basats en les potencialitats endògenes del territori i augmentant la cohesió i l’equilibri territorial; vetllar per la incorporació de criteris de qualitat turística i sostenibilitat com a garantia de millora de la competitivitat turística; treballar una política de comunicació i promoció efectiva dels productes i serveis turístics; i, finalment, vetllar per la promoció turística en els mercats propers i, de manera coordinada amb la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme, poder abordar també els mercats de mitja i llarga distància.

La proposta d’organització interna de l’ens Anoia Turisme constaria d’un president ─el conseller de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal­─ i d’una comissió executiva formada per un representant de l’Ajuntament d’Igualada, un representant dels municipis de l’Alta Anoia, un representant de la Conca d’Òdena, un representant de les Valls de l’Anoia, un representant dels municipis del Sud-oest de l’Anoia i, finalment, dos representants del sector empresarial vinculat al turisme. Hi hauria també comissions de treball i un plenari que, en aquest cas, seria el punt de trobada de tots els municipis, entitats públiques, empreses i associacions empresarials i que es reuniria regularment.

Anoia Turisme es finançarà a través de les dotacions pressupostàries efectuades pel mateix Consell Comarcal, per les aportacions dels ens adherits i també gràcies a la recerca i captació de subvencions i altres ingressos. La voluntat dels responsables de la iniciativa és aprovar la constitució del nou ens Anoia Turisme i posar-lo en funcionament al llarg de l’any 2020.

Last modified: 5 de novembre de 2019