Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal crea un protocol per coordinar l’acció de tots els professionals en casos de risc i maltractament infantil i juvenil

4 de juny de 2013

El document estableix uns mateixos criteris, indicadors, models i circuits per als diferents agents que intervenen en l’atenció i protecció a infants i adolescents: els serveis socials, els centres educatius, els professionals sanitaris, els serveis de lleure i els centres especialitzats. El Consell Comarcal de l’Anoia ha liderat l’elaboració d’un protocol que coordina les intervencions que han de dur a terme tots els professionals que treballen en l’àmbit de la infància i l’adolescència davant casos de risc o maltractament.

 

L’objectiu és millorar la prevenció i la detecció d’aquestes situacions, així com l’atenció i la protecció dels infants i joves que les pateixen, mitjançant el treball en xarxa dels diferents agents: els serveis socials dels ajuntaments i del mateix Consell Comarcal, els centres educatius, l’Hospital i els centres d’atenció primària, les entitats i serveis de lleure, i els centres especialitzats en l’atenció infanto-juvenil. Representants de tots aquests àmbits han participat en el disseny del protocol.

Una resposta ràpida, transversal i eficaç

Aquesta és la primera eina comuna per abordar el maltractament infantil i juvenil de la qual es dota l’Anoia, on fins ara cadascun d’aquests agents funcionava de manera separada i sense unes pautes comunes.

Així, doncs, el Protocol d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc o maltractament és un marc de referència per als diferents professionals per tal que comparteixin uns mateixos criteris, indicadors, models i circuits. Això permet “oferir una resposta ràpida, integral i efectiva tant en situacions d’urgència com ordinàries, i, en definitiva, millorar l’atenció al menor”, explica Àngel Soteras, Vicepresident Quart del Consell Comarcal i responsable de l’Àrea de Serveis Personals.

Mitjançant aquest protocol, tots els serveis que detectin un cas de maltractament, risc o desprotecció (treballadors socials, mestres, metges, agents policials, entitats de lleure, centres especialitzats en atenció a infants i adolescents) podran consultar de forma ràpida quin procés cal seguir per determinar si es tracta d’un cas de situació de risc, de risc greu, de desemparament o que requereix protecció immediata. Un cop feta aquesta diagnosi, el protocol els marca a qui i com poden recórrer per a reconduir la situació.

Circuits d’actuació i factors de risc
El document estableix un circuit general i comú de detecció i intervenció per a tots els agents, el qual determina com han de coordinar-se davant la sospita fonamentada de situacions de risc o maltractaments físics o psíquics, abusos, abandonament o negligència. També dissenya cinc circuits específics per a cadascun dels diferents àmbits: els serveis socials, els centres educatius, els centres de salut, els serveis de lleure, i els centres especialitzats.

A més, identifica els factors de risc i proporciona les eines per valorar-ne la seva gravetat i intensitat. S’hi estableixen indicadors de risc relacionats amb l’aspecte físic i la situació personal de l’infant o adolescent, el seu comportament, el seu desenvolupament i aprenentatge, l’acció dels seus progenitors o guardadors, i el context social, familiar i personal.

Un treball en xarxa
Aquest pla és el resultat de tres anys de treball conjunt i consensuat d’una taula que, liderada per l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) del Consell Comarcal, ha comptat amb la participació de representants dels Serveis Socials d’Atenció Bàsica de la comarca, dels Mossos d’Esquadra, dels equips de pediatria de l’Hospital d’Igualada i de l’Atenció Bàsica de Salut, de les direccions d’instituts, escoles de primària i escoles bressol, de l’Equip d’Atenció Psicopedagògica, del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, del Servei d’Intervenció Especialitzada i del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. També ha tingut el suport de la Generalitat i la Diputació.

El protocol, que ja està operatiu, ha obtingut també un consens total en l’àmbit polític. De fet, va ser aprovat pel Ple del Consell Comarcal per unanimitat de tots els grups, que van reconèixer a l’equip de govern la voluntat política d’impulsar la iniciativa, i a l’equip tècnic la seva capacitat i dedicació per fer-la possible.

Presentacions sectorials
Actualment l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) del Consell Comarcal està organitzant sessions sectorials per donar a conèixer el protocol a tots els agents que intervenen en l’atenció a infants i adolescents. La setmana passada ja es va fer una primera jornada a l’Hospital d’Igualada en què hi van participar professionals de l’àmbit de la salut de tota la comarca.

Last modified: 5 de febrer de 2018