Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia prioritza el benestar social en els seus comptes per al 2016 – El pressupost es fixa l’objectiu de garantir la viabilitat econòmica de l’ens

24 de desembre de 2015

El Consell Comarcal de l'Anoia disposarà l'any 2016 d'un pressupost de 10.696.074,86 euros, que prioritza el benestar social, la promoció econòmica, l'educació i el medi ambient. La xifra suposa un lleuger augment, del 2,1%, respecte el pressupost del 2015. Els comptes han tingut el suport dels consellers de CiU i ERC i els vots en contra de PSC, ICV, CUP, PP I VEINS.

“En aquest pressupost perseguim l’objectiu de ser curosos i preservar per sobre de tot la bona salut financera i econòmica de l’ens per seguir fent-lo viable, mantenint a zero l’endeutament a llarg termini i tant sols fent operacions d’ajut a la tresoreria de forma puntual per poder pagar de forma puntual a els nostres proveïdors”, exposa el conseller d’Hisenda, Jaume Riba.

L’atenció a les persones és una prioritat dels comptes del Consell Comarcal per al 2016. La partida de benestar social suma un total de 2.276.572,25 euros. D'aquests, es destinen 1.547.272,52 euros a serveis socials bàsics, 420.848,43 euros a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, 145.412,32 al transport adaptat de persones amb mobilitat reduïda, 113.983,12 euros a polítiques d’igualtat de gènere, i 49.055,86 euros al Pla Territorial de Ciutadania i Immigració.

Promoció Econòmica, l'altre puntal
Pel que fa a la promoció econòmica, Riba remarca que el Consell continua apostant d’una forma “clara i directe” pel projecte del Campus Motor, “potenciant la seva comercialització i fent d’aquest espai un lloc de referència al país per la promoció econòmica lligada al món del motor i la tecnologia que envolta aquest ampli sector”. Durant el 2016 està previst destinar 109.625 euros a la promoció de l'equipament.
A més del Campus Motor, el pressupost inclou programes encaminats a fomentar l’emprenedoria, l’ocupació i la formació. En total la partida destinada a promoció econòmica és de 1.349.209,98 euros, als quals s'hi afegeixen uns altres 30.000 euros per a la promoció turística de la comarca.
Altres àmbits destacats del pressupost són els 2.975.209 euros per a Educació (que inclou la gestió dels serveis de transport i menjador escolars) i els 2.680.162 euros per a Medi Ambient (amb accions com la recollida de residus a la comarca i la gestió de la planta de compostatge).

Es crearà un catàleg de serveis
Segons destaca el conseller Riba, el pressupost del 2016 reflecteix la “vocació de servei als municipis i a les persones” del Consell Comarcal. “Som transmissors directes en matèria de serveis associats a l’educació, els serveis socials i atenció a les persones, les polítiques de promoció econòmica, els serveis derivats de medi ambient mancomunant recollida i tractament de residus a la comarca, les polítiques de joventut, de comerç, de participació ciutadana, de defensa dels consumidors, etc...”, recalca.

Mitjançant l’aplicació d’economies d’escala, i l’agrupació i optimització de recursos, el Consell possibilita la prestació de tots aquests i altres serveis, complint a més els criteris de qualitat, eficiència i estalvi econòmic. Malgrat que la davallada de recursos provinents de la Generalitat afecti i “posi en joc la viabilitat” d'aquesta funció del Consell Comarcal, Riba afirma que “volem seguir mantenint i augmentant serveis molt necessaris, creant un catàleg de serveis que faciliti als municipis el seu accés”.

Last modified: 5 de febrer de 2018