Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia acull la presentació del programa Reinicia’t. Torna a emprendre

28 de juny de 2011

Aquest matí s’ha presentat a la Sala d’actes del Consell Comarcal de l’Anoia el programa Reinicia’t. Torna a emprendre. L’objectiu del programa és el de donar suport a persones empresàries i autònomes que han viscut una experiència empresarial fallida i promoure que part de l'èxit radica en la superació i perseverança davant del fracàs. A través d’aquest programa, que es realitzarà per tot el territori català, les organitzacions promotores pretenen fer un primer pas per provocar un canvi cultural i de mentalitat, volen fomentar una societat que sigui més tolerant i amb una percepció més positiva respecte al fracàs empresarial. Sense aquest estigma, ni aquesta por és possible tornar a emprendre amb èxit generant riquesa i creant ocupació.

L’acte ha estat presidit per Josep Centellas, conseller de Promoció Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal de l’Anoia, i ha comptat amb les intervencions de Juan Longay, cap de l’Àrea de Creació d’Empreses del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya; Josep Vergès, vocal de la Unió Empresarial de l’Anoia; Joan Carles Jiménez, vicepresident de Pimec Catalunya Central; Carla Xargayó, secretària de projectes FS TRADE-CCOO i Teresa Guix ha realitzat la presentació tècnica del projecte.

El programa Reinicia’t. Torna a emprendre pretén fomentar la consolidació empresarial i la creació d’ocupació.

Des del gener de 2008 fins a l’abril de 2011, Catalunya ha perdut 57.480 empresaris autònoms, el 50% d’aquests tancaments són fruit de la gestió i de la situació econòmica general.

El Reinicia’t, promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, està impulsat per la patronal Cecot, la Fundació PIMEC, la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC) i la Federació de Treballadors Autònoms Dependents (FS TRADE-CCOO), i que incidirà en minimitzar la por al fracàs empresarial.

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu donen suport al Programa Reinicia’t. Torna a emprendre.

Dades a dia d’avui

Des de la posada en marxa operativa del projecte, 22 de març, fins el 27 de juny, els promotors del projecte han atès un total de 84 persones, el 76’74% de les quals són homes. Pel que fa a la seva situació laboral, el 47,67% consta com a ocupat, el 33,72% com a desocupat inscrit a l’OTG i un 10,46% no s’hi ha inscrit per diversos motius.
Respecte al perfil de l’activitat, el 52,38% són empreses que estan passant per greus dificultats però que continuen l’activitat, el 27,38% han tancat l’empresa i el 20,24% estan en procés de tancament. Segons la dimensió de l’empresa, el 58,13% era una microempresa (d’1 a 9 treballadors), el 17,44% era autònom sense treballadors a càrrec i el 17,44% estava constituït com a petita empresa (de 10 a 49 treballadors), i un 4,65% com a mitjana empresa.
La distribució dels usuaris del programa per sectors d’activitat és d’un 39,28% provinents del sector serveis, un 23,81% provinent de la construcció, un 25% del sector comerç, un 9,52% del sector industrial i el 2,32% restant provenen del sector de l’agricultura, ramaderia i pesca.

El context de pèrdua de teixit empresarial Català

A Catalunya, l’any 2008 hi havia 635.445 empreses, l’any 2009, 629.362 i a finals de 2010, 619.678. D’aquestes empreses un 94% són microempreses i més d’un 50% són autònoms sense treballadors a càrrec. [Dades de l´IDESCAT. Empreses]

L’any 2010 al nostre país l’estructura i demografia empresarial presentava un total de 2.453.349 empreses. Les altes durant el 2010 van suposar un total de 86.622 i les baixes 98.320, amb una taxa neta d’entrada del darrer trimestre del -0,4%, superior a la del tercer trimestre que va ser del -1.1%.

Si distribuïm el total d’empreses per nombre d’assalariats, el 2010 trobàvem una estructura distribuïda de la manera següent: 55% sense assalariats; 39% d’1 a 9 assalariats; 4,6% de 10 a 49 assalariats i 1,2% de 50 o més assalariats.
La distribució en funció de la forma jurídica era d’un 50,5% persones físiques; un 34,3% societats limitades; el 4,3% eren societats anònimes i el 10,8% restant formen part d’un conjunt heterogeni d’altres tipus de formes jurídiques.
Finalment, la distribució d’empreses per sectors econòmics el 2010 era del 77,2% a serveis; el 15,4% a la construcció i el 7,3% a la indústria.
Al primer trimestre de 2011, han iniciat o reactivat la seva activitat empresarial 23.370 empreses, de les quals el 25% són empreses que han reprès la seva activitat i el 75% són altes “pures”, que inicien la seva activitat per primer cop. Per contra el nombre d’empreses que han cessat la seva activitat és de 26.353 (hi ha 2.983 empreses menys que al trimestre anterior). Durant el 2010, el nombre total de baixes va ser de 98.320 empreses. [Dades del Butlletí de demografia empresarial del Departament d’Empresa i Ocupació. 4rt trimestre de 2010. Font: IDESCAT, a partir del directori central d’empreses (DIRCE) de l’INE. Referència temporal 2010].
A Catalunya, aproximadament 1 de cada 6 cotitzants a la SS és un autònom/a (representa un 17,37% de total de cotitzants a la SS: ja sigui trade, botiguer, petit empresari, soci d’una cooperativa, col·laborador familiar, administrador d’una empresa...).

Des del 31 de desembre del 2007 (inici de la crisi) fins el 30 d’abril de 2011, segons (font: Tresoreria de la SS):

El nombre de persones cotitzants al conjunt del sistema de seguretat social ha disminuït un 8,84% al conjunt de l’estat (1.696.791 cotitzants menys), un 9,20% a Catalunya (312.690 cotitzants menys) i un 9,42% a la província de Barcelona (n’hi ha 241.413 cotitzants menys).

Pel que fa al règim especial del treball autònom la disminució ha estat d’un 8,89% a l’estat (302.675 autònoms menys) i del 10,06% a Catalunya (59.941 autònoms menys).

Tot i que molts tornen a reiniciar el seu projecte empresarial, bé amb una altra dimensió o bé en un nou sector, ens trobem amb una realitat d’un considerable percentatge de persones empresàries i autònomes que surten del sistema per passar a treballar per compte aliena o en situació d’atur sense dret a cobrar cap mena de subsidi.

Millorar l’opinió pública respecte al fracàs empresarial

Reinicia’t és un projecte innovador d’ àmbit català, que té com a objectiu principal ajudar a les persones empresàries i autònomes que han viscut una experiència empresarial fallida, donar-los el suport necessari perquè siguin conscients de la seva situació, l’acceptin, i puguin tenir la confiança i els recursos necessaris per a tornar a emprendre un nou negoci. El projecte també té com objectius millorar l’opinió pública respecte al fracàs empresarial.

A través d'experts professionals les entitats promotores donen el suport i assessorament a cada persona en funció de les seves necessitats en l’àmbit de la resiliència, assessorament jurídic-socioeconòmic, per fer l’estudi de viabilitat i de reinserció en el món laboral, que ajudarà a les persones emprenedores a reincorporar-se activament.

Qui es beneficiarà d’aquest programa?

El projecte va adreçat a persones que hagin estat donades d’alta com a autònomes o empresàries, que hagin tancat el negoci o estiguin en situació de tancament imminent i que vulguin tornar a emprendre una activitat empresarial i un negoci per compte propi.

El projecte és totalment complementari amb les polítiques públiques que existeixen de foment a la creació d'empreses.

Línies d’actuació del Reinicia’t. Torna a emprendre

Objectiu general:
Fomentar un clima més favorable a l’esperit empresarial, especialment en casos de fallida empresarial, creant una metodologia d’atenció a la persona empresària per potenciar-la a tornar a emprendre.

Objectius específics:
Atenció, assessorament i coaching a persones emprenedores per tal d’acceptar la nova situació en la que es troben i definir el seu itinerari personal d’inserció.
Fomentar un clima més favorable a l’esperit empresarial.
Fomentar el fet de tornar a emprendre.

Resultats del projecte:

1. Creació de la metodologia d’atenció. Difusió i transmissió de la mateixa a entitats i organitzacions catalanes que el vulguin desenvolupar. Desenvolupament d’un programa d’actes per tot el territori català.

2. Creació del web del projecte www.reiniciat.cat.
Campanya de sensibilització a mitjans de comunicació.
Desenvolupar el projecte a tot el territori català signant convenis de col·laboració amb altres entitats i organitzacions.

3. Atenció i assessorament a persones ex empresàries i autònomes a 31 de desembre d’aquest any:
-210 persones ateses
-158 persones formades i assessorades en resiliència.[1]
-158 persones assessorades econòmica i jurídicament

Amb aquest projecte volem socialitzar l’èxit, ja que aquest depèn d’expectatives personals i pot passar des de la creació del propi lloc de treball a crear empreses de més dimensió.

Quatre socis de diferent naturalesa i amb experiència en el món empresarial i en el foment de l’emprenedoria facilitaran l’aplicació del Programa Reinicia’t

Els quatre socis participants són institucions de diferents àmbits relacionats amb el món empresarial, econòmic i de l’emprenedoria.

La patronal Cecot actua com agent coordinador del programa Reinicia’t. La Cecot és una organització empresarial multisectorial que defensa els interessos del teixit empresarial català; però, a més, es caracteritza pel desenvolupament de projectes i serveis que promouen els valors fundacionals de l'organització (RSE, respecte per l'entorn i capacitat d'innovació) a través de la Fundació Cecot Persona i Treball. Aquesta Fundació té per objecte el desenvolupament d'iniciatives de foment de la responsabilitat social empresarial, la promoció de la igualtat d'oportunitats i de tracte dels treballadors i treballadores a les empreses. Impulsa iniciatives de cooperació empresarial en l'àmbit de l'ocupació, la formació i el reciclatge professional dels recursos humans i la innovació tecnològica de les estructures productives.

La Fundació PIMEC Acció Social neix l’any 2007 amb l’objectiu de poder esdevenir un element estratègic de representativitat de PIMEC en àmbits de caire social. La seva missió és sensibilitzar el món de la petita i mitjana empresa i de les persones autònomes sobre la necessitat d’incloure aspectes socials com a factor de la competitivitat dins la seva dinàmica empresarial. La Fundació PIMEC actua a través de programes, facilitant eines i recursos, impartint formació, participant en actes i seminaris i fomentant voluntariat per a totes les persones empresàries, autònomes i emprenedores de Catalunya independentment que siguin socis o no de PIMEC.

La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-UGT) és una organització que treballa per la millora del col·lectiu de treballadors autònoms de Catalunya. La CTAC ha desenvolupat i acumulat tot un seguit d’actuacions centrades a donar servei i assessorament al col·lectiu d’emprenedors, tant aquells que han d'iniciar una activitat per compte pròpia com per aquells que estan plenament consolidats. A més la CTAC té una especial interès en l'assessorament i ajuda cap als autònoms del conjunt de Catalunya amb especials dificultats d’integració, ajudant a tenir un territori més emprenedor i de més qualitat.

La Federació Sindical de Treballadors Autònoms Dependents (FS TRADE-CCOO) és una organització sindical confederada amb la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
L’objectiu prioritari de l'organització és millorar les condicions de treball, professionals, jurídiques, fiscals i de protecció social dels treballadors autònoms en general i dels dependents en particular. Ofereixen serveis i activitats d'assessorament i orientació en tots els temes relacionats amb els Treballadors Autònoms Dependents així com accions de formació.

El Departament d’Empresa i Ocupació facilitarà la transferència del coneixement i la metodologia del programa dóna suport al programa conjuntament amb el Fons Social Europeu a través de la línia de projectes innovadors.

Dades de contacte del programa:
Patronal Cecot – Tel. 93 736 60 50 – reiniciat@cecot.org
Fundació PIMEC – Tel. 902 49 64 50 – annaferre@fundaciopimec.org
CTAC-UGT – Tel. 93 601 10 00 – vlopez@catalunya.ugt.org
FS TRADE-CCOO – Tel. 93 481 27 43 – trade@ccoo.cat

Segueix-nos a Twitter @reiniciat

BLOC DEL PROGRAMA: www.reiniciat.cat

Last modified: 5 de febrer de 2018