Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia aprova un nou Pla de Ciutadania i Convivència que dóna resposta als reptes actuals

4 de juny de 2013

El ple del Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar, en la sessió del 28 de maig, el nou Pla de Ciutadania i Convivència de la comarca de l’Anoia. Aquest document dóna continuïtat a l’anterior Pla de Ciutadania i Immigració que s’ha dut a terme els darrers anys, però a la vegada suposa també un important canvi d’enfoc per adaptar-se a la realitat social, demogràfica i econòmica actual.

Si fins ara les polítiques en matèria d’immigració s’havien centrat fonamentalment en els processos d’acollida i en les persones nouvingudes, ara que aquestes persones ja estan establertes en el territori, el nou pla posa l’accent en les polítiques de convivència i aquestes no es limiten només a les persones estrangeres sinó que s’adrecen a la població en general.

El Pla de Ciutadania i Convivència de la comarca de l’Anoia vol ser una eina de suport als municipis per millorar la gestió de la diversitat i la ciutadania, i per afavorir l’articulació d’un model compartit de desenvolupament d’una societat diversa i socialment cohesionada. Es tracta d’un instrument que permetrà als municipis coordinar les polítiques de foment de la ciutadania i la convivència a la comarca, a partir de tres eixos de treball: moviments migratoris, adaptació de serveis i convivència.

El pla serà vigent fins l’any 2014 i contempla el desplegament de gairebé una vintena d’actuacions.

La redacció del document ha comptat amb el suport de 12 municipis. Calaf, Capellades, Carme, els Hostalets de Pierola, La Llacuna, Masquefa, Òdena, Piera, La Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui, Vallbona d’Anoia i Vilanova del Camí van acollir una sessió de treball per conèixer la situació específica d’aquestes localitats, així com les necessitats que se’ls plantegen en matèria de convivència, relacions veïnals i usos dels serveis públics. D’aquesta manera, s’ha pogut elaborar un pla comarcal que reflecteix aquesta diversitat de situacions i necessitats.

Last modified: 5 de febrer de 2018