Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia dóna a conèixer alguns casos d’èxit per animar als nous emprenedors a fer realitat els seus projectes

17 d'octubre de 2014

El Consell Comarcal de l’Anoia ha endegat una campanya per donar a conèixer el servei d’assessorament, suport i acompanyament, Anoia Emprèn, que dóna a les persones emprenedores. L’objectiu és fer arribar aquest servei a totes les persones que estiguin pensant en obrir un negoci propi i necessitin assessorament.

A través dels testimonis de tres emprenedors, el Consell Comarcal explica el seu servei d’acompanyament i assessorament. Es tracta de tres negocis que s’han posat en marxa i que ja són una realitat. És el cas del Javi Luque, propietari de les Autoescoles Montauto, la Laura Soto que té un taller de calçat artesà i la Merche i l’Eli, propietàries d’una polleria al Mercat de la Masuca. Les experiències es poden conèixer a través d’uns vídeos, reportatge i material editable que ha preparat el Consell Comarcal.

Javi Luque Autoescoles Montauto

Laura Soto - Calçat Artesà

L’ens comarcal forma part del programa Catalunya Emprèn, del qual poden beneficiar-se totes les persones que estiguin pensant en obrir el seu propi negoci, ofereix orientació i assessorament dels passos i tràmits que s’han de dur a terme, des de l'anàlisi de l'oportunitat empresarial fins a la creació de l'empresa, a més d'oferir una àmplia oferta de jornades, seminaris i activitats formatives per a millorar i ampliar les capacitats i habilitats dels futurs empresaris i empresàries.

Concretament, els serveis que ofereix el programa poden agrupar-se en quatre blocs d’actuacions bàsiques. Un primer bloc és el servei d’informació i orientació a les persones emprenedores que té l'objectiu d'oferir una primera orientació, un segon bloc és el que fa referència al servei d’assessorament al procés de creació d’empreses per tal d’ajudar i tutoritzar els passos per a la creació d’empresa, elaboració del pla d’empresa així com de programes de suport i anàlisi dels projectes empresarials de nova creació. Els serveis que formarien part del tercer bloc són els de formació, seminaris i tallers per capacitar als emprenedors/es en diferents aspectes de la gestió empresarial, per dóna’ls-hi eines per afrontar l’inici de la seva empresa o oferir-los recursos per potenciar les seves fortaleses i compensar les seves debilitats.
Un altre bloc important que el programa ofereix un cop engegada l’activitat empresarial és el seguiment tècnic i l’assistència tècnica per a la consolidació d’empreses de nova creació amb l’objectiu de reduir el risc de sinistralitat de les empreses en els seus primers anys de vida, mitjançant la realització d’una diagnosi del funcionament de l’empresa novella.

Però, a més dels serveis bàsics, cada entitat integrant de la xarxa Catalunya Emprèn ofereix altres serveis complementaris, en el cas del Consell Comarcal de l’Anoia s’ofereix assessorament i mediació sobre l’accés al finançament. La finalitat d’aquest servei és oferir suport per a l’accés al finançament de persones emprenedores. Ara bé, el personal tècnic del Consell Comarcal és molt curos a l’hora de seleccionar els projectes i les persones promotores que puguin ser susceptibles de sol•licitar un microcrèdit o algun altre ajut similar.
Un altre servei complementari ofert és el que fa referència al foment de la cultura emprenedora a través de seminaris de sensibilització i promoció de la cultura emprenedora, “Xerrades promocionals de la cultura emprenedora”, amb l’objectiu de donar a conèixer els serveis de l’entitat, però sobretot inculcar l’esperit emprenedor a les persones de la comarca perquè es plantegin la possibilitat de crear la seva pròpia empresa.

Totes les persones que estiguin pensant a obrir el seu propi negoci poden adreçar-se al Consell Comarcal de l’Anoia on rebran informació i orientació per a la creació d’una empresa.

El projecte Catalunya Emprèn està subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.

Last modified: 5 de febrer de 2018