Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada posen en marxa un protocol d’acollida de casos de maltractament a gent gran

25 de juliol de 2012

El document estableix les pautes a seguir per prevenir, detectar i actuar en casos de maltractament a gent gran.

El dimecres passat es va presentar el protocol de prevenció, detecció i actuació de maltractaments a les persones grans que han elaborat conjuntament el Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia i l’Equip de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament d’Igualada. Les dues entitats han establert quins són els passos a seguir de manera coordinada per a prevenir, detectar i actuar en casos de maltractament a gent gran. Es tracta d’una eina per als professionals que vol ajudar a detectar possibles casos així com vol facilitar el treball en xarxa amb la resta de serveis (sanitaris, Mossos d’Esquadra, etc)

En aquesta presentació es va comptar amb la col·laboració de Maite Pérez, treballadora social del CSS Sant Josep qui va mostrar el bon treball en xarxa que hi ha a la comarca entre l’àmbit de salut i social. En la seva reflexió es va remarcar la bona praxis que ha de dur a terme els agents socials per atendre a la persona gran.

El maltractament a les persones grans ha esdevingut una realitat que cada vegada es fa més evident i requereix una atenció específica. Són precisament els trets distintius d'aquest tipus de maltractament que justifiquen aquest protocol, ja que el perfil de gent gran no queda inclòs en tots els supòsits que contemplen els protocols de violència domèstica i de gènere. El reconeixement públic d’aquesta classe de maltractament evidencia una nova modalitat de relació on la violència física deixa espai a altres tipus de violència més subtil (silenciada, menys evident, però no excloent de dolor o patiment), la qual cosa ha obligat a revisar l'actuació del Consell Comarcal i de l’Ajuntament d’Igualada per trobar una manera coordinada de treballar que permeti fer front amb la màxima eficàcia a aquesta problemàtica.

D’altra banda, la nostra societat té molts models familiars, sovint amb vincles poc intensos entre els seus membres i amb una mobilitat o desarrelament que manté la relació en la distància. Els lligams emocionals han canviat, el/la fill/a no ha de respondre incondicionalment a les necessitats dels seus progenitors. La resposta a nivell familiar és més feble i, per tant, la resposta social ha de cobrir les noves necessitats. La dependència, que afecta majoritàriament a la persona gran, és un tret distintiu tant en el sentit físic o mental, i també en el sentit social; això implica una major vulnerabilitat i indefensió que pot fer que la persona pugui ser víctima de maltractament amb més facilitat.

El protocol, impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia és un document viu i de moment estarà en proves durant un període de temps per després valorar dades (nombre de persones detectades, plans d’intervenció establerts, etc) i, en cas necessari, incloure modificacions per millorar el document.

Tant des del Consell Comarcal com de l’Ajuntament es seguirà treballant per la prevenció, detecció i actuació davant de possibles casos de maltractament a la gent gran, i en aquest sentit les dues entitats també participen en la Comissió de Maltractaments a les Persones Grans a l’Anoia que compta amb la participació de professionals de diferents àmbits (salut, seguretat, serveis socials, entre altres). Aquesta Comissió també va presentar el seu protocol d’actuació conjunta l’any passat en un acta públic.

Last modified: 5 de febrer de 2018