Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia i la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes renoven el conveni de col·laboració

30 de maig de 2011

El Consell Comarcal, a través de l’Àrea d’Educació, farà una aportació de 3.000€ per a la contractació d’una tècnica d’una tècnica de suport per al punt d’informació, assessorament i formació a les AMPA de la comarca.

El Consell Comarcal de l’Anoia i la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) han renovat el seu conveni de col·laboració.

L’acord, a més de l’aportació de 3.000€, també preveu que la FAPAC actuarà com a òrgan consultiu de l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal de l’Anoia i com a suport en els conflictes que poguessin sorgir entre els pares i mares d’alumnes de la comarca i l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal, la qual gestiona, per delegació del Govern de la Generalitat, els serveis de menjador i transport escolars.

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya ofereix assessorament i orientació a les AMPA, els presta serveis d’assessorament jurídic, fiscal i comptable, i els proporciona informació sobre aspectes relacionats amb la legislació i l’ensenyament en general.

 

Last modified: 5 de febrer de 2018