Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia posa en marxa el Servei de Mediació Ciutadana

4 d'octubre de 2011

L’objectiu és resoldre de forma pacífica conflictes comunitaris i familiars

El Consell Comarcal de l’Anoia, en el marc de la Xarxa Local de Serveis de Mediació Ciutadana de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, ha creat el Servei Comarcal de Mediació Ciutadana.

El servei és una eina comarcal de resolució de conflictes adreçada a qualsevol municipi de l’Anoia per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin resoldre els seus conflictes de forma dialogada, confidencial i gratuïta.

La mediació és un mètode de resolució de conflictes en el que un tercer neutral, el mediador, actua per facilitar la comunicació entre els participants per resoldre un conflicte.

Les demandes d'intervenció que accepta el Servei de Mediació són aquelles que tinguin a veure amb el foment de la convivència ciutadana, tals com: conflictes entre veïns, conflictes derivats de la convivència en el municipi, ús de l'espai públic, conflicte derivats de l’incompliment de les ordenances cíviques, conflictes que es donin en l’àmbit escolar, conflictes familiars, conflictes relacionats amb organitzacions i entitats cíviques o socials, conflictes derivats d’activitats econòmiques.

El Servei Comarcal de Mediació Ciutadana depèn del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia. Per a més informació sobre el servei cal adreçar-se al Consell Comarcal de l’Anoia – Tel. 93 805 15 85 o escriure a mediacio@anoia.cat

Last modified: 5 de febrer de 2018