Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia posa en marxa un equip d’atenció a situacions de maltractament a persones grans

8 de juny de 2015

Malauradament el maltractament a les persones grans és un fenomen en auge, el qual requereix de protocols de prevenció i també d’actuacions de protecció i acompanyament a les víctimes. Mentre els darrers anys s’ha avançat en la protecció i el suport als infants en situació de risc i a les dones que pateixen violència de gènere, el maltractament a la gent gran continua sent un fenomen silenciat, i les persones que el pateixen no disposen de cap equip especialitzat que els pugui atendre.

El Consell Comarcal de l’Anoia posarà en marxa, després de l’estiu, el primer equip específic d’atenció a situacions de maltractament a persones grans de tot l’Estat.  L’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia (EAVA) estarà format per un psicòleg i una de les treballadores socials del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania, els quals comptaran, en funció de la complexitat dels casos, amb la col•laboració d’un advocat, un psiquiatre i una metgessa.

El nou Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia, ubicat a la seu del Consell Comarcal, estarà a disposició dels Serveis Socials dels Ajuntaments i dels professionals de diversos àmbits que poden detectar possibles situacions d’abús, maltractament o abandonament a les persones grans, com ara treballadors de centres de dia, residències, hospitals, forces de seguretat, notaris, directors de bancs i comerciants.

La creació d’aquest nou equip és possible ara gràcies a un ajut extraordinari concedit per la Diputació de Barcelona. No obstant això, el Consell Comarcal fa molt temps que està sensibilitzat amb aquesta problemàtica.
De fet, l’any 2009 ja va crear la Comissió per a la prevenció i la detecció de situacions de maltractament a les persones grans de l’Anoia, a més d’un protocol d’actuació  per facilitar la detecció de casos de maltractament i el suport a les víctimes. Aquesta comissió l’integren professionals de l’àmbit de la salut i dels serveis socials, com ara metges i infermeres, personal de centres de dia i residències, treballadors socials, equips d’atenció domiciliària i equips de cures pal·liatives, entre altres. Ara, amb aquest ajut extraordinari de la Diputació, també es dinamitzarà aquesta comissió.

A més, des del mes de maig el Consell està liderant el programa ‘Pel bon tracte a les persones grans a la comarca de l’Anoia’. Es tracta d’una iniciativa que compta amb el recolzament de la Generalitat, la Diputació i l’Obra Social La Caixa per sensibilitzar i conscienciar la població i fer visible la problemàtica del maltractament de les persones grans.

En el marc d’aquest programa, una de les accions que s’estan recolzant és la formació adreçada a diferents col·lectius: professionals de l’àmbit social, dels àmbits de la seguretat, el judicial, la salut, comerciants i altres entitats. Aquestes sessions formatives pretenen sensibilitzar i promoure el treball en xarxa davant de situacions de maltractament a les persones grans.

Last modified: 5 de febrer de 2018