Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia presenta els resultats del Projecte HUB

14 de desembre de 2011

La setmana passada va tenir lloc la jornada de presentació de resultats del Projecte Hub organitzada pel Consell Comarcal de l’Anoia a Igualada amb la participació de les 7 comarques sòcies en el projecte, l’Institut Català de Qualificacions Professionals adscrit orgànicament al Departament d'Ensenyament, la Fundació CIM i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

El projecte s’ha desenvolupat a partir de 3 accions: les meses de treball en I+D, la capitalització de l’experiència laboral i les trobades interterritorials.

Al llarg de l’any s’han portat a terme 27 meses de treball comarcals en diferents sectors estratègics (automoció, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, logística, energies renovables, turisme, agroalimentari i sociosanitari) reunint un total de 245 empreses, 52 entitats i 31 centres formatius dels sectors. En aquestes meses s’han pogut identificar les competències de futur de 40 perfils professionals, relacionant les necessitats del món empresarial amb l’oferta formativa. Aquest resultat es plasmarà en un Portafolis que es traslladarà a l’Institut Català de Qualificacions Professionals per tal d’actualitzar el Catàleg de Qualificacions Professionals i els plans formatius de la formació professional.

resultats del Projecte HUBEn l’acció de la capitalització de l’experiència laboral s’ha assessorat a persones amb experiència i sense la titulació reglada relativa a la seva ocupació per tal d’orientar-les en l’acreditació de l’experiència laboral millorant així les seves possibilitats de qualificació i ocupabilitat. Un total de 44 persones han estat assessorades, 25 de les quals han estat inscrites a la convocatòria de setembre del Programa Qualifica’t - aquest programa del Departament d’Ensenyament reconeix acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials permetent que les persones adultes puguin fer valer els aprenentatges adquirits i, alhora, que aquests aprenentatges trobin una correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu i 19 a la convocatòria de novembre de l’Acredita’t - aquest procediment del Departament de Treball i Ensenyament d'acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació permet a les persones que hi participen d'aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses. En definitiva, aquest procediment permet demostrar que la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència pugui aconseguir una acreditació oficial.

D’aquestes persones, 32 han realitzat pràctiques en empreses dels sectors estratègics, obtenint un certificat de l’empresa que garanteix la seva competència professional, la qual cosa els suposarà una evidència addicional en el procés d’acreditació de la seva experiència.

Finalment, en les trobades interterritorials que han reunit a persones en actiu en els sectors de futur de les diferents comarques, s’ha format a 56 tècnics i directius, en les competències clau de resolució de conflictes i organització del treball, mitjançant una metodologia de coaching per tal de millorar la qualitat i l’estabilitat de l’ocupació.

El Director de la Fundació CIM, Rafael Boronat, va explicar l’experiència de la Fundació en la seva aportació al món formatiu de les innovacions del món industrial. Va fer una reflexió sobre el repte i la importància de vincular les empreses i els centres formatius per tal d’adaptar els continguts de la formació a les necessitats i demandes del món empresarial, cosa que ha aconseguit el projecte Hub i que cal seguir treballant en aquesta línia.

Per altra banda, el Director Tècnic de l’Institut Català de Qualificacions Professionals, Salvador Soler, soci institucional en el projecte, va valorar molt positivament els resultats aportats pel projecte i va considerar que serà molt útil la identificació de les competències necessàries en la modificació dels continguts de la formació reglada i la homologació de formacions que complementen titulacions.

La Cap d’Àrea de Nous Jaciments del Servei d’Ocupació de Catalunya, Marta Canyelles, també va fer una molt bona valoració dels resultats i del sistema de treball en xarxa entre les comarques i de cooperació entre els actors del territori.

El projecte HUB ha estat liderat pel Consell Comarcal de l’Anoia, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, amb la participació de 6 comarques més; l’Alt Penedès, el Bages, el Baix Penedès, el Lluçanès, el Garraf i la Segarra.

Last modified: 5 de febrer de 2018