Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia s’adhereix a la Xarxa Perifèrics de prevenció en l’àmbit de les drogues a Catalunya

13 de juny de 2012

La xarxa treballa per la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogodependències.

Al passat ple del mes de maig, el Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar per unanimitat l’adhesió de l’ens comarcal a la Xarxa Perifèrics, una xarxa d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit del consum de drogues, que es reuneix periòdicament des de l’any 2001, per compartir experiències i esforços, i reflexionar davant aspectes nous de la realitat de les drogues i els patrons de consum.

L’objectiu de la Xarxa és reflexionar i participar activament en la definició de les bases per a un model d'intervenció comunitària d'àmbit local en matèria de drogues a Catalunya, compatir programes, propostes, metodologies i estratègies en matèria de prevenció i promoció de la salut, compartir experiències i recursos per impulsar iniciatives d'intervenció comunes arreu del territori, impulsar iniciatives per afavorir la sostenibilitat dels programes de prevenció en l'àmbit de les drogodependències.

El Consell Comarcal de l’Anoia, des del 2010, està treballant per la prevenció del consum i l’atenció a primers consumidors/es amb la participació i col·laboració de tots els Ajuntaments a través del desplegament del Pla de Prevenció del consum de drogues a l’Anoia.
El consum de drogues representa un dels problemes més destacats des del punt de vista social i de la salut, i es constitueix com un fenomen multicausal i multidimensional, perquè les seves conseqüències es manifesten tant en la vessant física com en la psicològica i social.

Les recomanacions de l’OMS sobre educació i promoció de la salut atorguen una especial importància a les iniciatives locals en aquest camp. Cada municipi no viu una situació aïllada en relació amb les drogues sinó que la situació és comuna i global, i el fet de treballar en xarxa és una estratègia que pot aportar més beneficis i optimitzar costos i recursos.

Des de l’any 2011, el Consell Comarcal està desplegant el programa Què A_prens? que és un servei especialitzat en l’àmbit de la prevenció, que vetlla per la coordinació de les actuacions previstes en el Pla de Prevenció del Consum de Drogues a l’Anoia, fomenta el treball en xarxa amb altres recursos i ofereix un servei d’atenció a la comunitat (joves, famílies i professionals).

Es preveu que la participació a al xarxa aporti eines de millora i suport a les diferents accions que ja s’estan duent a terme i obrir un nou canal per desenvolupar-ne de noves.

Last modified: 5 de febrer de 2018