Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia té una economia completament sanejada i una situació general molt bona

31 de març de 2011

El conseller d’Hisenda del Consell Comarcal de l’Anoia, Francesc Jorba, vol deixar palès el bon estat econòmic de l’ens comarcal. Així ens ho assenyalen els indicadors de liquidació, a través del quals es pot conèixer la situació real de qualsevol Administració. L'economia de la institució està absolutament sanejada.

Així, el Consell Comarcal de l’Anoia té:
1.- Un romanent de tresoreria que, com cada any, tornarà a ser positiu
2.- Uns resultats pressupostaris per 2010 que també seran positius
3.- Un estalvi net igualment positiu

El Consell Comarcal de l’Anoia, com la major part dels ajuntaments, té una pòlissa de crèdit per pagar als seus proveïdors, tenint en compte que les Administracions amb què treballa van en retard en els seus pagaments. Només d’aquesta manera l’ens comarcal pot pagar correctament als seus proveïdors i suportar alhora les demores d’aquestes Administracions.

"Les afirmacions que fa el primer secretari del PSC igualadí i conseller del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Figueres, denoten el desconeixement que té que d’aquesta pòlissa de crèdit, que és senzillament per a corregir desviacions de tresoreria i a retornar en el termini d’un any", ha afegit Jorba.

Jorba, lamenta una vegada més que s’utilitzi el Consell Comarcal com a cavall de batalla entre partits a Igualada i les administracions.

Last modified: 5 de febrer de 2018