Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia al costat de les empreses

28 de març de 2011

El passat dijous 17 de març va tenir lloc al Consell Comarcal de l’Anoia una sessió informativa adreçada a empreses i persones emprenedores del territori, amb l’objectiu de donar a conèixer Avalis.
A la jornada hi van participar una quinzena d’empreses, que van escoltar les intervencions de Sr. Joan Cervera, conseller delegat d’Avalis, i la Sra. Ana Quibus, directora de riscos d’Avalis que van explicar les avantatges que ofereixen els seus serveis. A més, es va parlar de la importància de les pimes i de les seves problemàtiques financeres, es va explicar el concepte de societat de garantia recíproca i es van presentar diferents casos d’èxit d’empreses amb bons projectes d’inversió empresarial que han obtingut la garantia d’Avalis per accedir a línies de finançament.

Avalis és una entitat financera sense afany de lucre amb l’objecte principal de procurar l’accés al crèdit de les petites i mitjanes empreses i millorar, en general, les seves condicions de finançament, a través de la prestació d’avals davant de Bancs i Caixes d’Estalvi, entre d’altres.

La jornada va ser presentada pel conseller de promoció econòmica del Consell Comarcal de l’Anoia, Josep Centelles, que va manifestar la voluntat de l’ens comarcal de donar suport a les empreses i a les persones emprenedores amb l’objectiu de consolidació i creixement d’empreses, per tal de contribuir a millorar la competitivitat, la productivitat i la qualitat del teixit empresarial de la comarca.

Last modified: 5 de febrer de 2018