Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia, amb els ajuntaments d’Òdena i Piera, inicien un nou programa de treball i formació orientat a joves tutelats i extutelats

16 de novembre de 2020

Un total de cinc joves s’incorporen al Projecte de Rehabilitació de les Zones Verdes i Entorns Naturals i faran tasques de millora en diferents espais, contractats per l’ens comarcal

El Consell Comarcal de l’Anoia ha donat inici al Programa Treball i Formació, Línia Joves Tutelats i Extutelats, que donarà feina a 5 persones joves en situació d’atur que resideixen a la comarca de l’Anoia, amb contractes de 12 mesos. 

El Programa Treball i Formació contribueix a millorar l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur o d'inactivitat, especialment d'aquelles amb més dificultats d'accés al mercat laboral i que pateixen una alta vulnerabilitat social. En la primera edició d’aquest programa, específic per a Joves Tutelats i Extutelats, es posa  especial èmfasi a afavorir la inserció laboral d’aquest segment jove, que ha de realitzar un procés d'emancipació amb 18 anys i, per tant, necessita un abordatge integral des del primer moment. És per això que, des del Consell Comarcal, el programa els facilita una formació i una experiència laboral en un entorn protegit i els prepara abans de poder-se incorporar a un entorn productiu ordinari.

Aquest objectiu es materialitza en la seva contractació per a la realització d’actuacions de caràcter temporal i d’interès general. Al mateix temps, que rebran accions formatives transversals, amb l’objectiu d’augmentar els seus recursos personals  i les eines de cerca de feina. 

El Consell Comarcal de l’Anoia desenvolupa el Projecte de Rehabilitació de les Zones Verdes i Entorns Naturals,  mitjançant el qual, les persones joves realitzaran tasques  de manteniment i neteja en l’àmbit de la jardineria en parcs, zones verdes i vials, tasques de detecció de les possibles deficiències en les instal·lacions, mobiliari o equipaments i suport en tasques de manteniment. El projecte també contempla el desenvolupament i la promoció de les àrees naturals del territori que van restar menys ateses durant el període de confinament degut a la COVID-19 per falta de manteniment,  potenciant la seva cura i millora al llarg de tota la durada del projecte. 

En aquest programa hi participen dos municipis de la comarca, gràcies a la implicació dels seus ajuntaments: Òdena, amb l’acolliment de 3 joves, i Piera, amb l’acolliment de 2 joves. Tots ells  contractats pel Consell Comarcal de l’Anoia.

Aquestes actuacions són subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i efectuades d’acord amb les condicions establertes al programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/1548/2020, d’23 de juny, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019 de 7 de juny i TSF/20/2020, de 25 de febrer. Aquest contracte pot ser cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, sempre que l’Ordre de Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social per a l’any 2020 ho permeti.

Last modified: 16 de novembre de 2020