Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia aprova uns pressupostos de 10.8 milions

3 d'abril de 2017

Educació, serveis socials i promoció social i benestar comunitari suposen el gruix de la despesa de l'ens

El ple del Consell Comarcal de l'Anoia ha aprovat un pressupost per aquest 2017 de 10.829.479,24 euros, xifra un 1,25% més alt que l'any anterior. De cada 100 euros de despesa de l'ens comarcal 28 aniran a educació; 24 a serveis socials i promoció social; 23 a benestar comunitari; 10 a foment de l'ocupació; 6 a serveis de caràcter general; 3 a cultura; 3 a òrgans de govern; 2 a comerç, turisme i pimes; i 1 a habitatge i urbanisme.

Les actuacions de caràcter general augmenten en 83.868 euros, mentre que les de caràcter econòmic, relatives a empresa i turisme entre d'altres, tenen un increment de 85.755. La producció de béns públic de caràcter preferent, que inclou cultura, ensenyament i joventut, augmenta un 5,32 %. Disminueix en canvi la despesa en serveis públics bàsics com la recollida d'escombraries per la millora dels contractes. El finançament de deute públic ha baixat un 10,81%, de 18.500 a 16.500 euros.

Pel que fa a les polítiques de despesa augmenten gairebé un 25 per cent en habitatge i un 12.56 % en serveis socials. Pel que fa a la promoció de l'ocupació, comptant que un programa important ha passat a formar part dels romanents, l'àrea augmenta un 13.75%.

Last modified: 5 de febrer de 2018