Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia concedeix ajuts de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

3 d'octubre de 2018

El Consell Comarcal de l'Anoia concedeix ajuts individuals de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda a la comarca de l'Anoia amb la finalitat de garantir el seu accés als serveis socials especialitzats, amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

El beneficiaris són d'una banda persones amb discapacitat que tinguin el barem de mobilitat reduïda, o bé el barem de l’acompanyant, i que tingui plaça col·laboradora en algun servei social especialitzat; i de l'altra, persones grans que tinguin reconeguda una discapacitat amb un diagnòstic de demència, que tinguin barem de mobilitat reduïda o bé el barem de l’acompanyant, i que tinguin plaça en algun servei de centre de dia en plaça col·laboradora. En els dos casos cal que les persones estiguin empadronades a qualsevol municipi menor de 20.000 habitants de la comarca de l’Anoia.

Els beneficiaris hauran de comptar amb un certificat emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, en què consti que la condició de persona amb discapacitat. En el cas de persones amb dependència, també cal que al document consti el diagnòstic de demència. Caldrà que el beneficiar tingui un plaça reconeguda a un servei social especialitzat de la xarxa pública o, si és una persona gran, haurà d’ocupar una plaça col·laboradora en el servei social especialitzat de centre de dia al mateix municipi d’empadronament o a qualsevol altra.

Els ajuts són individuals i estan pensats perquè hi hagi un copagament amb l'usuari del servei i, per tant, pot no sufragar la totalitat del cost del servei de transport adaptat que utilitzi la persona.

Per a optar a aquest ajut individual, cal complimentar la sol·licitud que està penjada a la web del Consell Comarcal de l’Anoia www.anoia.cat , adjuntar-hi la documentació pertinent justificativa de la condició del beneficiari, i presentar-ho a l’ens comarcal ubicat a la plaça Sant Miquel, 5 d’Igualada. El termini de presentació és de l’1 al 15 d’octubre.

Last modified: 3 d'octubre de 2018