Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia crea la Comissió Comarcal de Control i Seguiment del Servei de Menjador 

22 de juny de 2024

El passat 17 de juny va tenir lloc la primera reunió de la recentment creada Comissió Comarcal de Control i Seguiment del Servei de Menjador del Consell Comarcal de l'Anoia. Aquesta comissió, constituïda el 31 de maig de 2024, té com a objectiu principal supervisar i millorar el servei de menjador escolar dels centres adherits al Consell Comarcal de l’Anoia.

La sessió es va celebrar al Campus Motor Anoia de Castellolí, i va ser presidida pel Conseller Comarcal d’Ensenyament, Jordi Gamero. La comissió està composta per la Cap del Departament d’Ensenyament i Cultura del Consell Comarcal, els directors dels 17 centres educatius adherits, representants dels 12 municipis on es troben aquests centres, i dues persones en representació de les AFA dels centres afectats. També hi van assistir representants de l’empresa adjudicatària del servei de menjador, Servei d’Àpats S.L., per respondre a les consultes de la comissió.

Durant la reunió, l'empresa Servei d’Àpats S.L. va presentar la planificació i documentació complementària dels menús escolars per al curs 2024-2025, incloent-hi el detall dels productes, marques, procedència, composició i gramatges. La comissió va valorar aquesta proposta, resolent dubtes amb els representants de l’empresa, va fer arribar propostes de millora, que l’empresa valorarà.

Jordi Gamero va declarar: "Avui hem donat un pas important per garantir la qualitat i el seguiment del servei de menjador escolar a la nostra comarca. Amb aquesta comissió, assegurem una gestió transparent i eficient, escoltant totes les parts implicades. Els nostres alumnes mereixen el millor, i amb aquesta primera reunió hem posat les bases per assegurar que els menús escolars compleixin amb els estàndards nutricionals i de qualitat necessaris. Estem compromesos a millorar contínuament aquest servei vital per a les famílies de l’Anoia."

La comissió es reunirà ordinàriament una vegada per curs i de manera extraordinària quan ho sol·liciti qualsevol de les parts. Entre les seves facultats hi ha donar la seva opinió sobre l’adjudicació i pròrroga del contracte, formular propostes de millora, emetre informes sobre el funcionament del servei i traslladar la informació als col·lectius que representen els seus membres.

Amb la creació d’aquesta comissió, el Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Anoia busca assegurar que el servei de menjador escolar funcioni de manera òptima, tenint en compte els aspectes educatius, sanitaris i dietètics, així com la formació del personal i l’adequació de l’espai interlectiu. 

Last modified: 22 de juny de 2024