Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia forma els seus treballadors i treballadores en transversalitat i diversitat afectiva i sexual

10 de maig de 2021

L’ens ha obert aquesta formació tant al personal tècnic com als càrrecs electes de la comarca de l’Anoia

El Consell Comarcal de l’Anoia ha format, durant els mesos de març i abril, tot el personal treballador en matèria de Transversalitat de la Perspectiva de Gènere i de Diversitat Afectiva i Sexual. L’objectiu de la formació ha estat comprendre el marc conceptual del sistema sexe - gènere, les desigualtats de gènere, les polítiques d’igualtat de gènere i de diversitat sexual i de gènere, tenint en compte allò que s’estableix actualment a la legislació LGTBI. També s’ha ofert un apartat amb eines i pràctiques per a la transversalització. 

La consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI, Carme González, recorda que “la legislació vigent obliga tots els ens locals a incorporar aquesta mirada com una eina més per a garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació, el respecte a la dignitat humana i la protecció davant qualsevol conducta de discriminació que pugui atemptar contra la dignitat de les persones”.

L’ens comarcal també ha ofert la formació, en un format reduït, al personal tècnic i als càrrecs electes de la resta de la comarca i als i les conselleres i càrrecs del Consell Comarcal.

Last modified: 10 de maig de 2021