Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia impulsa el projecte innovador Hub

20 de gener de 2011

El Consell Comarcal de l’Anoia impulsa el projecte innovador Hub finançat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu per millorar la qualitat de l'ocupació i la cohesió social a Catalunya.

El Hub és un projecte es porta a terme conjuntament amb 7 comarques l’Anoia, l’Alt Penedès, el Bages, el Baix Penedès, el Lluçanès, el Garraf i la Segarra.

Hub vol dir “espai comú”, vol dir la voluntat de donar resposta a algunes de les problemàtiques que aquest territori té en comú, com ara l’elevada taxa d’atur, la manca de captació de noves empreses o la baixa qualificació de la població.

L’atur actual de tot territori HUB (desembre de 2010) és de 60.386 aturats, representant un 16,51% d’aturats respecte la població activa (365.666 persones).

Aquestes set comarques van iniciar el seu treball conjunt el 2004, amb el projecte Equal Hinterland, el qual va ser una experiència que va permetre treballar per augmentar les oportunitats d’inserció de les persones en situació d’atur, així com consolidar la cooperació territorial més enllà de cada comarca.

L’any 2008, els 7 territoris, decideixen crear la Xarxa Territori Hinterland, com a compromís de seguir treballant per aconseguir nous projectes per les diferents comarques.

El compromís pel nou projecte Hub, és treballar en cinc sectors de futur comuns a les 7 comarques: Tecnologies de la Informació i Comunicació, Automoció / Aeronàutica, Turisme, Energies Renovables i Agroalimentari.

Projecte Innovador - HUB

Al projecte hi participen els Consells comarcals de les set comarques: Consell Comarcal de l’Anoia, Consell Comarcal del Garraf, Consell Comarcal de la Segarra, Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Consell Comarcal del Baix Penedès, Consorci del Lluçanès, Consell Comarcal del Bages.

Aquest projecte compta amb un soci institucional, el Institut Català de Qualificacions Professionals, el qual mitjançant un conveni de col·laboració serà l’entitat que liderarà l’anàlisi i propostes d’alineació de les formacions dels sectors de futur amb les necessitats de les empreses i la disponibilitat de les persones en situació d’atur.

El projecte consta de tres accions:

ACCIÓ 1.- Meses de treball comarcals i sectorials
Aquestes meses es treballarà des de totes les comarques per analitzar els canvis tecnològics, d’organització i normatius en els llocs de treball dels 5 sectors determinats.

Fer aquest treball, servirà per identificar les noves ocupacions i formacions que caldrà fer en aquests sectors de futur, i així poder oferir una oferta formativa tant per persones en atur, com per persones en actiu alineada amb les titulacions homologades pel Departament d’Educació.

Donar una formació homologable, és donar una eina d’inserció important per augmentar les oportunitats d’incorporar-se a un lloc de treball. Actualment, les formacions que s’ofereixen estan emmarcades a partir dels perfils ocupacionals regulats des del Departament de Treball, però volem alinear-ho també amb el contingut acadèmic que s’està treballant des del projecte Qualifica’t.

ACCIO 2.- Capitalització de l’experiència laboral
Aquesta acció entesa com una altra opció d’adquirir formació via la pràctica a les empreses, implicarà una feina en els 7 territoris, de caracteritzar els llocs de treball per competències, per les funcions que requereix ocupar una nova feina.

Explorar les pràctiques a les empreses com una via també homologable de l’experiència professional de les persones, ha de permetre optar a un certificat professional que millori així les oportunitats d’accés a nous sectors professionals.

ACCIÓ 3.- Definició i implantació de plans de carrera
Accedir a un lloc de treball, requereix que les persones tant si és per nova inserció, com per promoció en el lloc de treball, treballin les competències claus, és a dir, habilitats professionals que no es poden adquirir en una formació tècnica, sinó que l’únic lloc on pots adquirir aquestes habilitats és directament en el lloc de treball.

L’organització de sessions de competències professionals vinculades als 5 sectors, mitjançant un professional de coach, serà una de les altres fases d’experimentació en la qualificació professional.

Els resultats que s’obtinguin del projecte Hub, seran traslladats a totes les polítiques de formació i ocupació que s’estan portant a terme en les 7 comarques.

El pressupost total del Hub és de 372.955,00 euros. La iniciativa compta amb una subvenció de 261.068,50 euros del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat i el Fons Social Europeu. Els consells comarcals de les set comarques beneficiàries aporten els 111.886,50 euros restants.

 

Last modified: 5 de febrer de 2018