Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia impulsa un projecte de prevenció del bullying per entitats, empreses i associacions de l’educació no formal

28 de novembre de 2022

Una vintena de persones van participar de la formació, realitzada a Sant Martí de Tous i promoguda per la Taula de Convivència Local

El passat 22 de novembre va finalitzar la primera edició del projecte Espais Lliures de Bullying promogut pel Consell Comarcal de l’Anoia, en el marc de la Comissió Comarcal de Detecció, Prevenció i Intervenció enfront de l’Assetjament entre Iguals. 

El projecte s’adreça a agents socioeducatius de la comarca que treballin en l’àmbit del lleure, la cultura i l’esport. L’actuació es concreta en un taller de quatre hores que té per objectiu la sensibilització de les persones assistents, així com l’oferiment d’eines per la detecció de casos de bullying i la seva derivació a través del circuit comarcal establert. Les entitats seran acreditades a través d’un vinil que els distingirà com un ens compromès amb la lluita contra el l’assetjament.

Una vintena de persones van participar de la formació, realitzada a Sant Martí de Tous i promoguda per la Taula de Convivència Local. Aquest projecte compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i s’estendrà a 12 municipis de la comarca entre aquest mes de novembre i el juny de 2023. Els tallers aniran a càrrec de l’entitat SEER Salut i Educació Emocional, promotora de la plataforma PDA Bullying, a la qual està adherida el Consell Comarcal de l’Anoia.

Last modified: 28 de novembre de 2022