Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia interromp els cobraments dels serveis de menjador i transport escolar i de l’Escola de Dansa durant l’actual episodi de crisi sanitària

27 de març de 2020

L’ens comarcal detalla com es procedirà per al no cobrament o retorn de les quantitats corresponents a tots els usuaris. En tots els casos, s’insta a no retornar cap rebut.

El Consell Comarcal de l’Anoia, en coordinació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les conseqüències de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19. Ateses les diferents situacions en què es troben els pagaments de rebuts, l’ens comarcal facilita la següent informació.

Pel que fa als rebuts del servei de menjador escolar, els rebuts del mes de març han estat carregats de forma íntegra als usuaris per part de l’empresa adjudicatària del servei. El Consell, però, compensarà els dies de suspensió corresponents als mes de març en el rebut del mes d’abril o els següents.

En el capítol del transport escolar, pel que fa a tots els usuaris i usuàries de les Rutes de Transport Escolar TNO (Transport No Obligatori), en què s’abona la quantia de forma trimestral, s’informa que el càrrec en compte dels rebuts corresponents del segon trimestre de curs escolar (mesos de gener, febrer i març), que ja s’havien processat quan es va produir la suspensió, i inicialment s’havien de carregar l’1 d’abril, es passaran al cobrament l’1 de maig. L’import corresponent al període de suspensió del mes de març (del 13 al 31 de març) serà compensat en el rebut que s’hagi de girar corresponent al tercer trimestre del curs escolar (mesos d’abril, maig i juny), que en tot cas seran calculats amb els dies efectivament prestats. Pel que fa als usuaris que paguen el servei de manera anual, es farà d’ofici la devolució d’ingressos corresponent el període complert de suspensió, una vegada aquesta s’aixequi. En tot cas, s’insta a les famílies a no retornar els rebuts, ja que això produirà una falta penalitzada amb un recàrrec, que no es podrà compensar.

Pel que fa a l’Escola de Dansa, els rebuts corresponents al període del segon trimestre del curs escolar (gener, febrer i març) ja s’havien posat al cobrament en el moment de produir-se la suspensió. Per tant, l’import corresponent al període de suspensió en el mes de març (del 13 al 31), serà compensat en el padró que es passi al càrrec corresponent al tercer trimestre del curs escolar (abril, maig i juny). Aquest padró del tercer trimestre es farà amb els dies efectivament prestats de servei, una vegada aixecada la suspensió del servei.

Tant en els serveis de menjador i transport escolar, com també en el de l’escola de dansa, el Consell Comarcal de l’Anoia es mantindrà pendent de l’evolució del curs actual, i es procedirà en conseqüència a les actuacions que determini el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, tant per a la represa de l’activitat o interrupció del curs.

Last modified: 27 de març de 2020