Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia obre la sol·licitud de beques menjador per  al curs 2023-2024

9 de maig de 2023

El Consell Comarcal de l’Anoia obre, del 8 al 31 de maig, el termini de sol·licitud d’ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador, destinats a alumnes escolaritzats  en centres en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, de segon cicle d’educació infantil, educació primària, secundària, de jornada partida, a més d’educació especial de centres públics i concertats de la comarca de l’Anoia, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal l’Anoia per al curs 2023-2024.

Aquestes beques, avaluades i concedides pel Consell Comarcal i sustentades econòmicament pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, garanteixen la dotació econòmica  per cobrir els ajuts del 70% o bé del 100% en aquelles sol·licituds que compleixin els requisits  exigits. Per a la concessió, es tindrà en compte la puntuació general obtinguda atenent la situació socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s’escaigui, les situacions particularitzades que pugui acreditar la família, amb l’informe específic dels serveis socials.

Les pot sol·licitar l’alumnat que estigui matriculat el proper curs en un centre educatiu de l’Anoia, faci ús del servei de menjador escolar, no li correspongui la gratuïtat i no estigui en acolliment residencial. També cal que la renda màxima familiar anual de l’any 2022 no superi els topalls que s’especifiquen en les bases de la convocatòria.

La informació dels tràmits es pot consultar al web del Consell Comarcal, www.anoia.cat

Last modified: 9 de maig de 2023