Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia presenta la memòria dels serveis prestats pel Benestar Social i Atenció a la Ciutadania

3 de març de 2017

El departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l'Anoia ha presentat la memòria de l'exercici 2016 als regidors i regidores de la comarca. El 28 de febrer es va fer una primera trobada a la seu del Consell Comarcal a Igualada, i el 2 de març es va dur a terme una segona a Copons, adreçada als regidors/es dels ajuntaments de l'Alta Anoia.

Segons les dades presentades, la Unitat de Serveis socials ha detectat aquest 2016 una tendència a l'alça en el nombre de persones ateses (més de 19.500), amb un augment significatiu en les problemàtiques familiars (37% del total), per àmbits, les problemàtiques més nombroses són les econòmiques, les laborals i les d'habitatge. Tots els ajuts d'urgència social, s’han destinat a la cobertura de necessitats bàsiques. El Servei d'Ajuda a domicili ha augmentat el nombre d'hores d'atenció i el nombre de persones ateses.

Pel que fa a la Unitat d'Infància, la implantació del Servei d'integració de família extensa ha augmentat la periodicitat de seguiment a les famílies. L'acolliment en família extensa segueix sent la mesura de protecció més freqüent a l'Anoia, seguida de l'acolliment en serveis residencials.

La Unitat de Gent gran i discapacitats ha registrat un augment de casos progressius de dependència, per l'obertura del grau I. Des de la implantació de l'Equip d'atenció a la vellesa de l'Anoia, que ha atès 83 persones aquest 2016, hi ha una tendència a l'alça en la detecció de casos de maltractaments. La Unitat segueix apostant pel Consell de la Gent gran de l'Anoia, òrgan de consulta, participació i dinamització, i per la campanya “Tracta'm bé”.

La Unitat de ciutadania i convivència manté el nombre de persones ateses pel Servei d'acollida i ha incorporat sis cursos de coneixements laborals a la formació del circuit d'acollida i dos de preparació per a la tramitació de la nacionalitat espanyola. El servei de traducció ha augmentat les actuacions i el de mediació ha mantingut els casos atesos. L’any 2016 s’han continuat promovent accions de prevenció i sensibilització en el marc de la promoció de la cohesió social i la convivència en els centres educatius de la comarca.

I a la Unitat d'igualtat i inclusió, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha incrementat les atencions en els serveis gratuïts d'assessoraments socioeducatiu i jurídic i d’atenció psicològica i, ha mantingut i consolidat els tres espais d'atenció grupal. El Servei d'Atenció Psicològica per a Homes ha realitzat 111 intervencions durant el 2016, i el servei d'Atenció a adolescents en situació de risc ha treballat la prevenció i l'abordatge de les addiccions i dels consums de drogues des de diferents vessants. L'entitat Nou quitxalles va posar a disposició del Consell Comarcal, a través d'un conveni, 4 pisos assistits per tal d'oferir habitatge a joves en risc d'exclusió, tots els quals han estat ocupats durant el 2016, i s’han produït dues altes del programa per emancipació.

Last modified: 5 de febrer de 2018