Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia publica l’informe estadístic sobre les migracions corresponent a l’any 2020

8 de novembre de 2021

L’any 2020, la població total de l’Anoia va augmentar en 2.286 persones respecte de l’any 2019, 1.372 de les quals, eren estrangeres

La Unitat de Ciutadania i Convivència del departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia ha presentat el nou document estadístic, corresponent a l’any 2020, que recull els perfils demogràfics de Catalunya, l’Anoia i els municipis de la comarca.

L’informe pretén ser una eina per afavorir el coneixement de la població de la comarca i el disseny de polítiques municipals i comarcals atenent a les variables de la nacionalitat, el sexe i l’edat, tenint en compte l’evolució de la població empadronada en els deu anys anteriors.

Enguany, el document incorpora dades relatives a l'alumnat matriculat al curs 2020-2021, la distribució de la població segons lloc de naixement, el saldo vegetatiu i el saldo migratori de cada municipi.

L’any 2020, la població total de l’Anoia va augmentar en 2.286 persones respecte de l’any 2019, 1.372 de les quals, eren estrangeres. Aquestes xifres revelen la tònica ascendent d’arribada de ciutadania estrangera que es va iniciar l’any 2018 i que havia estat decreixent des de l’any 2012 fruit de la crisi econòmica.

Actualment, la comarca de l’Anoia es situa en un 9,3% de població estrangera empadronada, lluny de la mitjana de Catalunya que es troba en un 16,2%. 

L’informe es pot veure a l’apartat de l’Observatori de les Migracions de la pàgina web del Consell Comarcal de l’Anoia, www.anoia.cat, on també es poden consultar els informes anuals des de l’any 2010.

Last modified: 8 de novembre de 2021