Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia treballarà perquè el salari mínim del seu personal sigui de mil euros

1 de març de 2017

La proposta arriba a través de la iniciativa ciutadana Anem a mil que lluita per salaris dignes

El ple d’ahir del Consell Comarcal de l'Anoia ha aprovat una moció per avançar durant aquest mandat cap a l'objectiu d'assegurar que els salaris del seu personal no sigui inferior als 1000 euros mensuals. L'ens comarcal es compromet així a informar de les mesures adoptades per fer possible aquest objectiu, i a treballar amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors, tenint el salari mínim de 1.000 euros.

El Consell comarcal també es compromet a fer arribar aquest acord a l'associació Anem a mil, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.

La plataforma Anem a mil és una iniciativa ciutadana que té per objectiu aconseguir un salari digne per a totes les persones del país. L'entitat denuncia que el salari mínim interprofessional, fixat pel govern espanyol en 707,60€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder viure. Detallen que les institucions europees consideren aquest sou injust i que aquestes recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea, que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, apunten, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades de l'INE difoses a mitjans de març. Això situaria el salari mínim recomanat a Catalunya en 1.098,77 euros per 14 pagues.

Last modified: 5 de febrer de 2018