Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal donarà suport a aquells municipis que acullin persones refugiades

28 de març de 2017

El passat 21 de març es va dur a terme una reunió al Consell Comarcal per informar als ajuntaments interessats sobre quina és la situació de les persones refugiades a Catalunya i concretament a la Catalunya Central.

Actualment, hi ha prop de 150 persones acollides en els centres de protecció internacional dels municipis de Berga, Manresa i Osona que properament passaran a la fase d’integració. Aquest fet suposarà que persones i famílies refugiades vagin a viure en habitatges ubicats a diversos municipis de Catalunya.

Per tal de poder acollir-les, cal disposar d’habitatges que es poden cedir de forma gratuïta o bé a través d’un lloguer i que caldrà notificar al Comitè d’acollida per tal que els incorpori al l’inventari de Recursos que gestiona la Generalitat.

Des de l’Àrea de Ciutadania i Convivència del Consell Comarcal també es va exposar a les regidores assistents, les diverses accions de sensibilització que s’estan impulsant a la comarca: tallers adreçats als centres educatius, xerrades adreçades a la ciutadania o l’exposició fotogràfica “Refugiats: l’odissea cap a Europa” que ens els propers mesos voltarà pels municipis de la comarca que ho hagin sol·licitat.

Finalment el Consell Comarcal va explicar el funcionament del circuit d’acollida local que s’activarà en aquells municipis que acullin persones refugiades.

Last modified: 5 de febrer de 2018