Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal edita una guia sobre com crear una entitat sense ànim de lucre

1 de març de 2021

El document detalla els tipus d'entitat, els seus drets i deures i els dels seus voluntaris

El Consell Comarcal de l'Anoia ha editat 'Creació d'una entitat i l'acció voluntària', un document orientatiu sobre quins tipus d'entitats sense ànim de lucre existeixen, les seves particularitats, i els drets i deures de cadascuna d'elles i dels voluntaris que hi participin.

La guia està dividida en dos blocs, el primer dels quals és 'Creació d'una entitat'. Hi detalla que les entitats sens ànim de lucre orienten la seva activitat i es constitueixen per aconseguir un objectiu superior al del simple guany econòmic, que a més repercuteix en un benefici per a la societat. En detalla la tipologia (associacions, ONG, clubs, federacions o cooperatives) i com es constitueixen. Al segon bloc, 'Acció voluntària', la guia concreta els principis de l'acció voluntària, el marc legal i de referència, i els drets i deures de les entitats. Després explica què són les persones voluntàries i com es poden incorporar a l'entitat.

Al final de 'Creació d'una entitat i l'acció voluntària' s'hi poden trobar una pàgina de recursos, un glossari, una bibliografia amb enllaços als respectius documents, i un annex amb el full de compromís entitat – persona voluntària i una infografia sobre les mesures anticovid.

La guia es pot consultar i descarregar gratuïtament a la web del Consell Comarcal de l’Anoia www.anoia.cat en aquest enllaç http://www.anoia.cat/wp-content/uploads/2021/02/01-dossier-creacio-duna-entitat-i-accio-voluntaria.pdf

Last modified: 1 de març de 2021