Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal elabora una diagnosi sobre la convivència a Calaf

23 de març de 2015

El passat 18 de març el Consell Comarcal va presentar la diagnosi sobre la convivència que ha dut a terme al municipi de Calaf. L’actuació,impulsada des de l’Àrea de Ciutadania i Convivència i el servei de mediació ciutadana, s’ha dut a terme amb la finalitat de conèixer quina visió tenen les persones que viuen i/o treballen a Calaf al voltant de les necessitats i potencialitats del municipi.

S’han realitzat més d’una trentena d’entrevistes que han arribat a més d’un centenar de persones de diferents sectors de la població (joves, gent gran, homes, dones, persones nascudes a Calaf, persones provinents d’altres municipis o països...) i de diferents àmbits (món associatiu, salut, educació, comerç, serveis públics...).

Aquesta diagnosi vol ser l’inici d’un procés participatiu que pretén definir un pla d’actuació per a la millora de la convivència al municipi.

Last modified: 5 de febrer de 2018