Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal encarrega l’estudi per fer la valoració dels llocs de treball i actualitzar tota la RLT

7 de març de 2023

El Consell Comarcal de l’Anoia ha encarregat l’estudi per actualitzar la seva RLT (Relació de Llocs de Treball) amb la valoració dels diferents llocs de treball. Aquest era una compromís del govern comarcal i, un cop ha pres possessió el nou cap de Recursos Humans, ja s’ha impulsat.

La valoració que es posa en marxa també inclourà la possibilitat de saber quins llocs de treball son susceptibles o adequats pel teletreball. Per a fer aquesta valoració de llocs de treball, el govern del Consell Comarcal ja ha informat amb una comunicació interna als treballadors i treballadores que compta amb la seva col·laboració per fer l’anàlisi general, també amb el Comitè d’Empresa i amb el conjunt dels grups polítics.

Paral·lelament a l’encàrrec d’aquesta valoració, el Consell Comarcal ha adequat les compensacions econòmiques de les figures tècniques de Secretari i Interventor, ja que es trobaven molt per sota de la mitjana de la província de Barcelona, el que podia provocar tornar-se a trobar amb el seu lloc vacant i reviure la situació de la tardor passada. Per evitar aquest fet, s’ha assegurat la provisió adequada per aquests dos llocs tècnics d’alta responsabilitat dels quals depèn el funcionament ordinari de la institucióassimilant-los a la mitjana de la resta d’administracions.

I juntament amb aquests dos assumptes, el Consell Comarcal també es troba immers en el procés d’estabilització dels llocs de treball, un pas endavant quemarca la Reforma Laboral aprovada fa un any pel Govern d’Espanya.

Last modified: 7 de març de 2023