Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal firma un conveni amb la Fundació Privada Àuria per adquirir recursos tècnics per al Banc de Productes de Suport

11 de febrer de 2019

Les consultes a l'entitat han augmentat més d'un 500% des de la seva creació el 2014

El Consell Comarcal de l'Anoia ha signat un conveni amb el Centre Josep Orgué de la Fundació Privada Àuria, a través d’una fitxa del contracte programa amb la Generalitat de Catalunya. L'acord permetrà que l'entitat rebi un total de 30.000 euros per aquest 2019 per adquirir recursos tècnics per al Banc de Productes de Suport per a persones amb discapacitat física o situació de dependència, i a les despeses de gestió del mateix, com reparacions, manteniment, transport, neteja o instal·lació. A través de la col·laboració del Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament d'Igualada, els productes de suport del Banc han augmentat un 258% respecte el 2015.

El Banc de Productes de Suport pot destinar fins a una quarta part dels 30.000 euros del conveni a finançar el professional responsable de valorar l’adequació del producte a les necessitats de les persones així com a ensenyar i entrenar els destinataris en la seva utilització. 

El Centre Josep Orgué per a la promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat universal, únic Banc de Productes de Suport de la comarca, va obrir el 2014. El 2017 el banc va atendre 153 persones i va cedir 127 productes, xifres que han passat el 2018 a ser de 232 persones ateses i 168 productes cedits. També assessora a les persones en situació de dependència i les seves famílies, professionals i entitats de manera oberta i gratuïta.

Malgrat tot, el Banc no va poder donar resposta a tota la demanda que va tenir i va haver de crear una llista d'espera i derivar altres demandants a altres serveis. Des de la seva creació les consultes al Banc han augmentat un 513%.

Les persones que necessitin els productes o serveis del Banc de Productes de Suport poden acudir directament al Centre Josep Orgué, o les hi poden derivar els professionals de l’àrea de la salut o social que detectin una situació de dependència ja sigui transitòria o permanent.

El Centre Josep Orgué forma part de la Xarxa Catalana per l’Autonomia Personal i Prevenció de la Dependència, adscrit al Departament d’Ocupació, Benestar i Família.

Last modified: 11 de febrer de 2019