Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal firma un conveni de col·laboració amb Càritas per la gestió dels ajuts d’urgència social a l’Anoia

4 de novembre de 2016

L'acord serà vigent el que queda de 2016 i compta amb una aportació màxima d'uns 44.000 euros.
El Consell Comarcal de l'Anoia ha firmat un conveni de col·laboració amb Càritas Arxiprestat Anoia-Segarra perquè aquesta entitat gestioni els ajuts d'urgència social als municipis de l'Anoia, amb l'objectiu de poder fer front a pagaments d'urgència social de famílies que pateixen grans dificultats econòmiques.

L'aportació màxima que farà el Consell Comarcal de l'Anoia a Càritas, a càrrec del pressupost vigent, serà de 49.880 €, 43.894,40 més els 5.985,60€ corresponents al 12 per cent de despesa de gestió. El conveni finalitzarà el 31 de desembre d'aquest any, amb el compromís de Càritas de lliurar una memòria de l'actuació el gener de 2017 que detalli el nombre total del ajuts lliurats, el nombre total de persones beneficiàries, les tipologies dels ajuts, i els imports total del cost de l’actuació.

L'import d'aquesta aportació prové de la dotació del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal per tal de fer front a l'impacte de la crisi i atendre les situacions d'urgència social derivades de l'actual conjuntura econòmica. Aquests diners s'han de destinar a facilitar ajuts econòmics a les persones individuals i/o famílies dels municipis que es trobin en una situació de necessitat personal bàsica valorada pels serveis socials municipals.

Càritas Arxiprestat Anoia-Segarra és una institució canònica amb personalitat jurídica pròpia que té per missió promoure, orientar, potenciar, coordinar i realitzar l’acció caritativa i social de l’església envers totes les necessitats d’ajut, tot treballant, d’acord amb el principi de col·laboració, amb les institucions públiques i privades.

Last modified: 5 de febrer de 2018