Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Igualada uneixen esforços per fomentar el turisme a la comarca

10 de juliol de 2012

Un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada compromet a les dues administracions a treballar conjuntament per dinamitzar i promoure el turisme a l’Anoia.

Avui dimarts el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu comú de fomentar el sector del turisme per aconseguir la dinamització de l’economia del territori.

L’experiència de la Taula Oberta de Turisme de l’Anoia del Consell Comarcal ha constatat que el turisme és un sector emergent, amb potencial de crear empreses i ocupació i que pot ser un sector econòmic motor en el nostre territori. Aprofitant aquesta plataforma i amb la convenciment de que cal abordar aquest sector des d’una perspectiva supramunicipal, ambdues administracions han acordat una nova coordinació entre elles per tal d’optimitzar els recursos.

Així l’Ajuntament d’Igualada s’adhereixi al projecte ANOIA TURISME que lidera el Consell comarcal de l’Anoia i aquest, actuant com Anoia Turisme assumeix la direcció i l’execució dels programes supramunicipals, gestiona l’organització dels recursos humans, materials i financers en ordre a la prestació del servei. En relació als projectes d’Anoia Turisme l’ajuntament col·laborarà i prestarà tot el suport tècnic necessari per la seva bona execució. Una comissió mixta d’execució i seguiment formada per responsables polítics de l’Àrea de turisme del Consell Comarcal de l’Anoia, de la Regidoria de promoció econòmica de l’Ajuntament i per personal tècnic d’ambdues entitats vetllarà per la coordinació, l’execució i els seguiment de les actuacions derivades del conveni.

El Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada volen que ANOIATURIME sigui una marca integradora de totes les actuacions de turisme a la comarca de l’Anoia, i per això, vetllaran per la incorporació de tots els pobles i ciutats de la comarca a aquest conveni mitjançant la signatura de convenis d’adhesió.

Last modified: 5 de febrer de 2018