Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal i la Generalitat renoven el conveni per a l’Oficina Local de l’Habitatge

30 de juny de 2014

L’Oficina presta informació i assessorament als ciutadans sobre tot tipus de matèries relacionades amb l’habitatge.

També s’encarrega de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social, que ofereix pisos de lloguer a preus inferiors al del mercat lliure per facilitar l’accés a l’habitatge als col·lectius que topen amb més dificultats.

El Ple del Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar renovar el conveni amb la Generalitat de Catalunya per continuar oferint, aquest 2014, la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social. Aquest servei ofereix pisos de lloguer a preus inferiors als del mercat lliure. D’aquesta manera es facilita l’accés a l’habitatge als col·lectius amb més dificultats, com ara les persones amb menys ingressos i els joves. A la vegada permet reduir el nombre de pisos buits.

El Consell fa de mediador entre els propietaris i els llogaters d’habitatges. L’ens ofereix a les dues parts importants garanties per establir entre ells una relació de confiança.

Per mitjà del conveni, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat atorgarà al Consell un màxim de 37.550 euros —en funció del volum d’activitat— per al funcionament de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social aquest 2014. En el que portem d’any ja s’han formalitzat 15 contractes, i s’han atès més de 100 consultes de persones interessades. L’any passat es va tancar amb 30 contractes formalitzats, i es van fer gairebé 300 atencions.

Un servei gratuït
La Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social és un servei gratuït de l’Oficina Local de l’Habitatge del Departament d’Obres i Serveis del Consell Comarcal, que comporta importants avantatges per a propietaris i llogaters. A tots dos els ofereix assessorament, la formalització del contracte i la seva tramitació.

A més, els llogaters es beneficien d’un preu inferior al del mercat lliure, poden accedir a un habitatge que compleix les condicions d’habitabilitat amb tota garantia, i només han de dipositar les fiances estrictament obligatòries.

Els propietaris veuen compensada la rebaixa en el preu amb la garantia de cobrament del lloguer, la selecció dels futurs llogaters, una assegurança multirisc gratuïta i una altra assegurança, també gratuïta, per a garantir la defensa jurídica i de caució. Ambdues parts s’estalvien les comissions.

El Consell Comarcal i la Generalitat també han renovat el conveni relatiu a l’Oficina Local de l’Habitatge. L’administració catalana aportarà aquest 2014 un màxim de 61.255 euros, en funció de l’activitat, per a aquest servei que ofereix informació i assessorament als ciutadans sobre tot tipus de matèries relacionades amb l’habitatge.

A més del lloguer social, l’Oficina Local de l’Habitatge presta assessorament tècnic per a les obres de rehabilitació tant d’habitatges com d’edificis residencials, i en fa les corresponents inspeccions tècniques abans, durant i després dels treballs.

Els responsables de l’oficina també proporcionen informació i assessorament sobre les subvencions de la Generalitat per a la rehabilitació d’habitatges quan el Govern obre convocatòries. A més, tramiten les cèdules d’habitabilitat tant de primera ocupació (habitatges nous) com de canvi d’ocupació (habitatges usats). Durant el 2013 es van tramitar 44 sol·licituds de cèdules de primera ocupació i 216 de canvi d’ocupació.

Pel que fa a l’habitatge amb protecció oficial, l’Oficina Local de l’Habitatge del Consell Comarcal ofereix assessorament a propietaris d’habitatges i d’edificis residencials, tramita els expedients i en fa el seguiment. A més, gestiona les sol·licituds per a l’accés al Registre de sol·licitants (22 en total el 2013). A més, gestiona les sol·licituds dels programes d’ajuts per al lloguer o la hipoteca en cas que hi hagi convocatòria de la Generalitat.

Finalment, l’oficina del Consell també s’encarrega, juntament amb l’Ajuntament d’Igualada, del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH), un programa impulsat per la Diputació que ofereix de forma gratuïta assessorament i seguretat jurídica a les persones i famílies que tenen la necessitat de renegociar les condicions de la seva hipoteca. Es tracta d’un recurs per a aquelles unitats familiars que no poden afrontar el pagament de la hipoteca i es troben en risc de ser desnonats.

Last modified: 5 de febrer de 2018