Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal imparteix una sessió sobre l’escola al Marroc.

14 d'octubre de 2014

El passat 8 d’octubre l’agent d’acollida i la coordinadora del Pla de Ciutadania i Convivència del Consell Comarcal de l’Anoia, van impartir una sessió informativa sota el títol “L’escola i la família al Marroc”  al claustre de mestres de l’escola Joan Maragall de Vilanova del Camí.

La sessió va abordar diferents aspectes de la organització social i cultural del Marroc i va fer incís en el perfil de les famílies i el funcionament del sistema educatiu a aquest país, tenint en compte les diferències existents entre les zones rurals i les zones urbanes.

L’objectiu de la formació era apropar l’equip docent a la cultura i idiosincràsia de les famílies marroquines per tal de comprendre millor els seus valors i la seva forma d’organitzar-se amb la finalitat d’afavorir la comunicació amb els pares i mares de l’escola que provenen d’aquest país i promoure la seva participació al centre escolar.

Last modified: 5 de febrer de 2018