Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal impulsa un nou projecte d’atenció a les famílies amb infants petits

14 de març de 2017

El Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarca de l’Anoia, ha iniciat al mes de febrer de 2017, un nou projecte de caràcter preventiu als municipis de Piera i Calaf.

Ser mare o pare és una experiència vital intensa i profunda que, de vegades, es pot viure amb certa inseguretat.

Un Espai familiar és un lloc de trobada i relació per a infants de 0 a 3 anys i els seus pares i mares...on es possibilita l’intercanvi d’experiències, i es faciliten eines i recursos per ajudar en la criança dels infants. Un espai on expressar les opinions, els dubtes i les angoixes en relació a la criança dels fills i filles.

La peculiaritat d’aquest projecte d’Espai Familiar que engega el Consell Comarcal de l’Anoia, conjuntament amb l’Ajuntament de Piera i Calaf, ve donat per anar adreçat a famílies amb infants entre els 0 i els 3 anys, que per motius econòmics, socials i/o personals, es troben en situació de risc social. Famílies monoparentals, mares joves, persones nouvingudes, etc, que per diversos motius; ja sigui per la seva joventut i manca d’experiència, les dificultats idiomàtiques i diferències culturals, o bé, per models heretats de dinàmiques familiars disfuncionals o models educatius inadequats, mostren dificultats a l’hora de haver d’exercir les seves funcions parentals.

L’objectiu del projecte és facilitar un espai supervisat i dirigit per professionals de l’àmbit educatiu, des de on es pugui treballar a partir de la dinàmica grupal i la pròpia interacció mare/pare - fill/a, aspectes relacionats amb la criança, l’educació i el vincle sa de les mares/pares amb els seus fills/es. Per tal de prevenir situacions de risc vers els menors, així com, millorar l’atenció d’aquests per part de les seves famílies.

L’Espai familiar de Calaf es porta a terme tots els dimecres de 10h a 12h, al centre de dia Casa Joan Gimferrer, situat a la carretera Llarga s/n. Aprofitant la seva ubicació al centre de dia de Gent Gran, s’acordà fer activitats mensuals conjuntes per tal de treballar de manera intergeneracional i enriquir-se de les experiències compartides.

L’Espai familiar de Piera es porta a terme tots els dijous de 10h a 12h, a l’Espai Dispiera , situat a la Plaça de la Generalitat , nº 3 .

Last modified: 5 de febrer de 2018