Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal incidirà en la formació per a persones en situació de risc d’exclusió social en el marc del programa Anoia Activa 2016

10 de novembre de 2015

Consell Comarcal i Ajuntament d’Igualada rebran 436.000 per a continuar amb el programa d’inserció laboral i formació Anoia Activa.
Les accions que desenvoluparà el Consell Comarcal de l’Anoia en el marc del programa Anoia Activa donaran prioritat als aprenentatges dirigits a persones en situació de risc d’exclusió social amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són aquelles persones que no disposen del graduat en educació secundària obligatòria (ESO) i aquelles que malgrat l’hagin obtingut no hagin continuat amb els estudis postobligatoris, dones en situació de reincorporació al mercat de treball, dones d’entorns rurals, dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere, persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris i d´altres en funció de les característiques del territori objecte d´actuació.

El programa d’inserció laboral i formació Anoia Activa podrà tenir continuïtat gràcies a la subvenció de 436.000 euros que rebran el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Igualada per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc del programa de suport al desenvolupament local Treball a les 7 Comarques 2015, cofinançat pel Fons Social Europeu i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servei Públic d’Ocupació Estatal. Concretament, per la seva part, el Consell Comarcal rebrà 228.835 euros. Amb aquesta nova edició, es pot dir que Anoia Activa es desenvolupa de manera ininterrompuda a la comarca de l’Anoia des de l’any 2008.

L’objectiu general del projecte és impulsar mesures d’ocupació i de suport al teixit productiu, a través d’un pla d’execució que contempla accions de formació, orientació per a la inserció sociolaboral, foment d’igualtat d’oportunitats i desenvolupament local. En el marc del programa i, a partir d’aquesta subvenció, tant el Consell Comarcal com l’Ajuntament d’Igualada seguiran desenvolupant diferents accions durant l’any 2016.

Les accions d’aprenentatge integrat que es realitzaran per part del Consell Comarcal de l´Anoia són les següents:
•    auxiliar de manteniment
•     vigilant i conserge
•     jardineria i horticultura ecològiques
•     preparació de comandes i manipulació de càrregues amb carretó
•     auxiliar de la llar
•     Recepcionista  i atenció al públic.

En l’àmbit de les Accions d’Orientació Sociolaboral, compartides amb l’Ajuntament d’Igualada a través del dispositiu de suport a la inserció laboral anomenat Co-Operativa, es faran iniciatives d’orientació professional i acompanyament a les persones en procés de recerca de feina i accions de prospecció empresarial. Pel que fa a les Accions per al Foment d’Igualtat d’Oportunitats, se seguirà desenvolupant el projecte Atenea, que té per objectiu fomentar la inserció laboral de dones amb un nivell mig i alt de qualificació professional i que, tot i això, tenen dificultats a l’hora d’integrar-se al món laboral o bé de promocionar-se dins l’empresa, amb propostes d’orientació, formació en gestió emocional i de tècniques de recerca, així com estades de pràctiques.

També s’hi contemplen mesures de detecció de necessitats de les empreses de l’Anoia, incorporant eines metodològiques de prospecció empresarial, d’abast comarcal,  que permetran aprofitar el contacte amb l’àmbit privat per a determinar les seves necessitats en relació als serveis de les administracions públiques, tant locals com supralocals, en aquells àmbits que aquests puguin contribuir a la millora de la competitivitat i, per tant, el seu potencial de creació d’ocupació.

Per a més informació, els interessats i interessades poden adreçar-se a Consell Comarcal de l´Anoia, 93.805.15.85  Projecte Anoia Activa.

Last modified: 5 de febrer de 2018