Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal lidera la constitució de la Taula per a la Igualtat de Tracte i les No Discriminacions a l’Anoia

29 de novembre de 2021

El nou grup de treball compta amb gairebé una trentena de professionals, que treballaran per detectar necessitats en aquest àmbit i afavorir la convivència, la cohesió social i l’equitat

El Consell Comarcal impulsa, des d’aquesta tardor, la Taula per a la Igualtat de Tracte i les No Discriminacions a l’Anoia. Aquest grup de treball compta amb gairebé una trentena de professionals del territori, representants de l’Administració pública local, comarcal i autonòmica, així com serveis i organismes públics i entitats del territori. La seva primera reunió es va dur a terme el divendres, 19 de novembre.

La constitució d’aquest grup de treball respon a la voluntat del Consell Comarcal de l’Anoia d’incloure la salvaguarda dels drets humans i la perspectiva d’igualtat de tracte i no discriminació com a una política pública comarcal. La recent aprovació de la Llei 19/2020 de 30 de Desembre d’Igualtat de Tracte i No Discriminació ha motivat aquesta iniciativa.

Carme Zaragoza, vicepresidenta de l’Àrea d’Atenció a les Persones de l’ens comarcal, va agrair la participació de tots els integrants de la taula i els va encoratjar a treballar per detectar necessitats en aquest àmbit per afavorir la convivència, la cohesió social i l’equitat entre la ciutadania de la comarca. 

Durant els mesos de gener i febrer s’oferirà una formació als membres de la comissió, que permetrà arrencar d’un marc conceptual i competencial comú i construir les bases per a realitzar la diagnosi de les discriminacions. Aquestes actuacions es faran amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona.

Last modified: 29 de novembre de 2021