Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal obre el 3 de juny la convocatòria dels Ajuts Individuals de desplaçament per al curs 23-24

3 de juny de 2024

Els poden demanar les famílies d’alumnes que durant aquest curs s’han hagut de desplaçar fora del municipi i no tenen l’opció del transport escolar

El Consell Comarcal de l’Anoia obre la convocatòria dels Ajuts Individuals de Desplaçament (AID) per al curs actual 2023-2024 el dia 3 de juny. La finalitat d’aquest ajut és garantir la gratuïtat a l’alumnat d’educació obligatòria, de segon cicle d’educació infantil i d’educació especial que s'hagi de desplaçar fora del seu municipi i que no disposi de transport escolar, o que tingui la parada més propera a més de 2 km de distància. Per disposar de l’AID és imprescindible que l’alumne/a estigui matriculat/da al centre educatiu adscrit al seu municipi.

L’import de l’ajut depèn d’un barem que té en compte la distància d’anada i tornada del municipi de l’alumne al centre educatiu, i pot oscil·lar des dels 275,90 euros, quan es troba a més de 4 km, del centre educatiu o de la parada de transport escolar més propera, fins als 573,16 euros, quan es troba a més de 52 km. Aquesta quantitat correspon als 178 dies lectius i es reduirà proporcionalment quan l’escolarització de l’alumne/a sigui inferior al curs escolar. En el supòsit que més d'un germà assisteixi al mateix centre docent, només es concedirà un ajut per família.

Per demanar l’AID cal fer una única sol·licitud per família, encara que hi hagi alumnes de més d’un centre educatiu, a través d’aquest enllaç del web del Consell Comarcal. El tràmit s’inicia prement ‘Iniciar la sol·licitud d’Ajut Individual de Desplaçament 2023-2024'. Després cal triar l’opció ‘Renovació de la sol·licitud del curs anterior’ si ja es va demanar el curs 2022-2203 o ‘Nova sol·licitud’, i omplir les dades dels/les alumnes i de les persones representants legals, les dades bancàries i també adjuntar la documentació requerida.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, destina un import de 18.604,43 euros al Consell Comarcal de l’Anoia per l’atorgament d’aquest ajut econòmic a les famílies que compleixin els requisits.

Aquest ajut s’atorga sobretot a les famílies que viuen en nuclis disseminats o en masies allunyades dintre del seu municipi de residència, o quan al seu municipi no hi ha oferta formativa, sempre i quan els alumnes estiguin matriculats en el centre educatiu proposat pel Departament d’Educació.

Last modified: 3 de juny de 2024