Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal obre el termini de sol·licitud d’ajuts per transport adaptat adreçats a persones amb diversitat funcional o dependència

30 de setembre de 2022

Entre l’1 i el 31 d’octubre es podran tramitar aquests ajuts i les resolucions d’atorgament es publicaran al mes de novembre

El Consell Comarcal de l’Anoia obre, de l’1 al 31 d’octubre, termini de sol·licitud d’ajuts individuals per a la utilització de transport adaptat, específics per persones amb diversitat funcional o dependència.

L’import anual màxim atorgat a cada persona sol·licitant serà del 50% del cost d’aquest servei,  a partir del càlcul individual del nombre de quilòmetres de viatge anuals. En cas de compartir vehicle amb altres persones que siguin possibles beneficiàries d’aquests ajuts individuals, el càlcul serà proporcional a les persones que utilitzin el mateix vehicle. I les persones que utilitzin vehicles de servei públic, tant col·lectius o d’auto taxi, l’import becat serà el 50% del cost justificat, amb el límit pressupostari de la convocatòria.

En qualsevol cas, l’import becat no podrà superar els 600 euros anuals per persones que utilitzin vehicle propi i de 1.100 euros anuals per persones que utilitzin un servei públic. La persona sol·licitant mai podrà optar a un import becat superior al cost del trajecte ni major al que, amb la suma d’altres imports subvencionats per altres Administracions, superi el cost del servei de transport.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud i la documentació corresponent, preferentment al Registre del Consell Comarcal, a la Plaça Sant Miquel número 5 d’Igualada, demanant cita prèvia al telèfon 93 805 15 85 (extensió 1), de 8 a 15h. També es podran presentar telemàticament a la seu electrònica del web www.anoia.cat, mitjançant el model d’instància genèrica i incloent la sol·licitud.

La resolució es publicarà al mes de novembre al Tauler d’Anuncis de l’ens comarcal, al mateix web www.anoia.cat, i es farà arribar a cada persona sol·licitant a través del mitjà de notificació escollit.

Last modified: 30 de setembre de 2022