Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal obre la convocatòria d’Ajuts Individuals de Menjador escolar per al curs 17-18

11 d'abril de 2017

Hi pot optar l’alumnat a qui no correspongui la gratuïtat del servei

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en centres de segon cicle d’educació infantil (EINF-2C), educació primària (EPRI) i secundària (ESO) de jornada partida a més d’educació especial (EE) de centres públics i concertats de la comarca de l’Anoia, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal l’Anoia per al curs 2017-2018.

Per poder sol·licitar l'ajuda cal que la renda anual de la unitat familiar l'any 2016 no sigui superior a la suma de les següents unitats: primer sustentador principal 9.667,30€; segon sustentador principal 4,833,60€; altres sustentadors 2.416,80€; per cada infant a la unitat familiar 2.900,20€. La documentació necessària per demanar l'ajut es detalla a l'imprès de sol·licitud.

Les famílies poden presentar les sol·licitats als centres docents del 18 d'abril al 15 de maig d'aquest any, ambdós inclosos. La resolució de l'atorgament o la denegació de l'ajut es podrà consultar al setembre al tauler d'anuncis del Consell Comarcal i als centres docents.

Last modified: 5 de febrer de 2018